Tajwan : dylematy rozwoju

Authors

Ewa Trojnar
Uniwersytet Jagielloński, Kraków
https://orcid.org/0000-0002-9219-2868

Keywords:

Republika Chińska, Tajwan, monopol władzy

Synopsis

TAIWAN: DILEMMAS OF DEVELOPMENT

The primary research objective of the book is a comprehensive analysis of the evolution of Taiwan’s position in the international system. The specific objectives are related to the recognition of the potential of the island in the political, military, economic and social sectors; the dynamics of the relationship between them, as well as their evolution since 1949, so from the time when the ROC authorities were established on the island for a period of authoritarian regime in this country, to the present, already with the democratic government. The turning point summarizing the analysis is year 2013, the period of the second term of President Ma Ying-jeou (2012–2016) of the Nationalist Party (Kuomintang – the KMT) and the government of this party. The key to the problem is also the determination of the international environment of Taiwan, entering with its system in important interactions, and therefore identification of the area which integrates multi-level activity in Taiwan. The analysis will also concern the evaluation of the use of the potentials owned by Taiwan in shaping and implementation of strategic interests. Particular attention will be paid to Taiwan’s activity in the area of its natural neighborhood. Description and explanation of the position of Taiwan in the international system is accompanied by a research question about the type and nature of the interactions conditioning the achievement of a defined status.

Chapters

 • TABLE OF CONTENTS
 • Skróty .......... 7
 • Nazewnictwo państw i regionów .......... 9
 • Transkrypcja .......... 13
 • WSTĘP .......... 15
 • Tajwan w środowisku międzynarodowym – założenia wstępne .......... 17
 • Cele i hipotezy badawcze .......... 22
 • Metodologia i metody badawcze .......... 24
 • Literatura i stan badań .......... 28
 • Podział pracy .......... 33
 • ROZDZIAŁ 1. HISTORIA PAŃSTWOWOŚCI NA TAJWANIE .......... 37
 • Nazwa wyspy .......... 37
 • Pierwotni mieszkańcy .......... 39
 • Przybysze z Europy .......... 40
 • Epoka kolonialna .......... 42
 • Okupacja japońska .......... 49
 • ROZDZIAŁ 2. REPUBLIKA CHIŃSKA NA TAJWANIE .......... 65
 • Powrót do macierzy .......... 65
 • Dziedzictwo republiki na Tajwanie .......... 71
 • W stronę izolacji czy samodzielności? .......... 84
 • Zaczątki reform politycznych .......... 96
 • ROZDZIAŁ 3. DEMOKRATYZACJA TAJWANU .......... 103
 • Transformacja ustrojowa .......... 103
 • Polityka zagraniczna w pierwszej połowie lat 90. .......... 105
 • Pierwsze wolne wybory powszechne głowy państwa .......... 119
 • Strategia polityczna prezydenta Lee Teng-huia .......... 123
 • Przełamanie monopolu władzy Kuomintangu – prezydentura Chen Shui-biana .......... 132
 • ROZDZIAŁ 4. KONSOLIDACJA DEMOKRACJI .......... 151
 • Porażka wyborcza obozu proniepodległościowego .......... 151
 • Kuomintang u steru władzy .......... 156
 • Lokalne strategie polityczne dotyczące przyszłości Tajwanu .......... 170
 • ROZDZIAŁ 5. PROBLEM PAŃSTWOWOŚCI .......... 181
 • Prawne i polityczne uwarunkowania statusu międzynarodowego Tajwanu .......... 181
 • Atrybuty państwowości Republiki Chińskiej na Tajwanie .......... 185
 • Zagadnienie państwowości Tajwanu w badaniach politologicznych .......... 192
 • Demokratyzacja Tajwanu w badaniach ilościowych .......... 195
 • ROZDZIAŁ 6. POTENCJAŁ MILITARNY .......... 207
 • Ucieczka Kuomintangu na Tajwan i wojna na Półwyspie Koreańskim .......... 207
 • Zagrożenie nuklearne w Cieśninie Tajwańskiej .......... 211
 • Amerykańskie gwarancje bezpieczeństwa dla Tajwanu .......... 213
 • Wydatki na zbrojenia a strategie militarne w Cieśninie Tajwańskiej .......... 216
 • Kwestia Tajwanu w narodowej strategii obronnej Chińskiej Republiki Ludowej .......... 232
 • ROZDZIAŁ 7. POTENCJAŁ GOSPODARCZY TAJWANU .......... 237
 • Odbudowa i modernizacja .......... 237
 • Inwestycje zagraniczne .......... 255
 • Produkcja przemysłowa i konkurencyjność gospodarki .......... 261
 • Członkostwo w Światowej Organizacji Handlu i pozycja handlowa Tajwanu .......... 268
 • Porozumienia handlowe .......... 278
 • Potencjał regionalnych zależności handlowych Tajwanu .......... 287
 • ROZDZIAŁ 8. POTENCJAŁ SPOŁECZNY .......... 295
 • Główne trendy demograficzne .......... 295
 • Fenomen migracji .......... 302
 • Przyszłość wyspy w badaniach tajwańskiej opinii publicznej .......... 308
 • Problem tożsamości narodowej mieszkańców Tajwanu .......... 312
 • ROZDZIAŁ 9. ROZWAŻANIA NA TEMAT POTĘGI TAJWANU .......... 317
 • Potęga Tajwanu w ujęciu potęgometrii .......... 317
 • Dylemat bezpieczeństwa Tajwanu .......... 323
 • Międzynarodowa pozycja Tajwanu a jego przyszłość .......... 332
 • Wnioski .......... 339
 • Bibliografia .......... 347
 • Spis tabel .......... 391
 • Spis wykresów .......... 393
 • Indeks nazwisk .......... 401
 • Indeks nazw geograficznych .......... 411

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Ewa Trojnar, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Jest doktorem nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce, adiunktem w Instytucie Bliskiego i Dalekiego W schodu Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się na problematyce stosunków międzynarodowych w Azji Wschodniej. Prowadziła badania naukowe w Japonii, na Tajwanie (m.in. w ramach stypendium Taiwan Fellowship ), w Chinach, a także w krajach Azji Południowo-Wschodniej. W jej dorobku znajdują się artykuły naukowe i studia publikowane w pracach zbiorowych. Jest autorem, współautorem i redaktorem następujących monografii: Japonia a monarchie Zatoki Perskiej (Kraków 2009), Malezja (Warszawa 2009), Pokojowe negocjacje czy twarda gra? Rozwój stosunków ponad Cieśniną Tajwańską (Kraków 2012), The Taiwan Issues (Kraków 2012) oraz China at the Beginning of the 21st Century (Kraków 2014).

Published

September 2, 2015

Series

Details about the available publication format: PDF (The lowest price over the last 30 days: 30 PLN)

PDF (The lowest price over the last 30 days: 30 PLN)

ISBN-13 (15)

978-83-7638-627-0

Details about the available publication format: Paperback

Paperback

ISBN-13 (15)

978-83-7638-536-5