Budowanie parlamentaryzmu : doświadczenia z Afganistanu, Iraku i Kurdystanu Irackiego

Authors

Piotr Fudała
Uniwersytet Jagielloński, Kraków
Łukasz Fyderek
Uniwersytet Jagielloński, Kraków
Renata Kurpiewska-Korbut
Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Keywords:

Islamska Republika Afganistanu, parlamentaryzm, budowanie państwa

Synopsis

Problem słabego, dysfunkcjonalnego państwa przez dekady znajdował się na marginesie zainteresowań politologów. Jednak w nowym kontekście XXI wieku - definiowanym przez takie wydarzenia, jak zamachy z 11 września 2001 roku i następujące po nich interwencje zbrojne - uwaga mediów i polityków zaczęła koncentrować się na zagadnieniach stabilizacji i budowania pokoju na obszarach dotkniętych konfliktami. Doprowadziło to także teoretyków polityki do zwiększenia zainteresowania kwestiami „budowania państwa". Struktura państwa, rozumianego jako zbiór instytucji, okazała się niezbędna dla zapewnienia trwałego bezpieczeństwa w wymiarze globalnym. Zbudowanie skutecznych i prawomocnych instytucji państwa w odmiennych od zachodnich kontekstach społecznych i kulturowych stało się więc potrzebą chwili i obnażyło braki we współczesnej wiedzy o państwie i polityce. Centralnym problemem budowania prawomocnego ustroju stało się zagadnienie reprezentacji politycznej. Fundamentalne dla niej instytucje to parlament, partie polityczne i pięcioprzymiotnikowe wybory. Ustanowienie ich w społeczeństwach dotkniętych konfliktami i przeżywających interwencję sił zagranicznych jest zadaniem wyjątkowo trudnym. Na początku XXI wieku w dwóch krajach Azji Zachodniej: Afganistanie i Iraku oraz w na poły niezależnym irackim Kurdystanie podjęto próbę ukształtowania ładu politycznego opartego na powszechnej partycypacji. Niniejsza monografia prezentuje przebieg tych procesów. Badaniom tych trzech studiów przypadku towarzyszy świadomość ograniczeń możliwości transferu wiedzy o „dobrych praktykach" budowania parlamentaryzmu; w opisie każdego z nich autorzy starali się zidentyfikować czynniki społeczne, międzynarodowe, ekonomiczne i kulturowe, które warunkowały przebieg budowania instytucji państwa reprezentatywnego. Autorzy mają nadzieję, że zaproponowane w niniejszej książce porównawcze ujęcie umożliwi czytelnikowi samodzielną ocenę tych procesów.

Chapters

  • TABLE OF CONTENTS
  • Wprowadzenie. Budowanie państwowości a reprezentacja polityczna .......... 9
  • Rozdział 1. Instytucje parlamentarne Islamskiej Republiki Afganistanu .......... 15
  • Rozdział 2. Polityka parlamentarna w Islamskiej Republice Afganistanu .......... 37
  • Rozdział 3. Instytucje parlamentarne Republiki Iraku .......... 67
  • Rozdział 4. Polityka parlamentarna Iraku 2005-2012 .......... 91
  • Rozdział 5. Instytucje parlamentarne Regionu Kurdystanu w Iraku .......... 125
  • Rozdział 6. Polityka parlamentarna w Regionie Kurdystanu w Iraku 2003-2011 .......... 153
  • Uwagi końcowe. Doświadczenia z budowania parlamentaryzmu w Azji Zachodniej .......... 175
  • Bibliografia .......... 187

Published

September 3, 2012

Series

Details about the available publication format: PDF (Open Access)

PDF (Open Access)

ISBN-13 (15)

978-83-7638-320-0