Aspołeczne „my”

Authors

Piotr Bartula
Uniwersytet Jagielloński, Kraków
https://orcid.org/0000-0001-9877-2700

Keywords:

the social, the asocial, battle of flags, theodicy, nominalism

Synopsis

ASOCIAL “WE”

The problems discussed in the book are revealed by the well-known view of Aristotle that man is a cultural, social and political being:

...And he who by nature and not by mere accident lives outside the state, is either a wretch or superhuman being; he is ‘without lineage, law, hearth,‘ as denoted by Homer, because if someone is such a person by nature, he desires passionately war, being isolated, as a stone excluded from dice.

Furthermore,
It appears that the state is a creation of nature and most of all concerns the individual because when each person separately is not self-sufficient, he will be placed in the same relation to the state like these and other parts in relation to a whole. However, one who is unable to live in the community, or does not need it at all, being self-sufficient, such a person is not a member of the state, so he must be either a beast or god.

Directed by the spirit of contrariness, I will add Friedrich Nietzsche’s comment : “Aristotle says that in order to live alone one must be either an animal or a god. The third alternative is lacking. A man must be both – a philosopher.”

Chapters

 • TABLE OF CONTENTS
 • Anty-Wstęp: persona non grata (szkice do portretu) .......... 7
 • Aspołeczne „my” .......... 13
 • Bitwa Flag 2009-2011 .......... 33
 • Odpowiedź do Ankiety o aktualności myśli Johna Stuarta Milla .......... 53
 • Przypływy i odpływy ideologii .......... 59
 • Chrześcijański liberalizm Augusta Cieszkowskiego .......... 87
 • Chciwość Absolutu .......... 107
 • Zagadka moralnej przemiany .......... 123
 • Wspomnienie o karze śmierci .......... 137
 • Testamentowa teoria sprawiedliwości .......... 155
 • Równość versus sprawiedliwość .......... 167
 • Nieautoryzowany wywiad z Makbetem .......... 177
 • Satanodycea, czyli jak jest możliwe dobro w świecie rządzonym przez szatana .......... 189
 • Dlaczego jestem nominalistą .......... 205
 • Bibliografia .......... 223
 • Nota bibliograficzna .......... 229
 • Streszczenie .......... 231
 • Indeks osobowy .......... 235

Author Biography

Piotr Bartula, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Dr hab., profesor UJ, pracownik naukowy Zakładu Filozofii Polskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego, eseista. Zajmuje się polską i zachodnią filozofią polityki, stworzył tzw. testamentową teorię sprawiedliwości. Opublikował książki: Kara śmierci – powracający dylemat; Jako w niebie tak i na ziemi. August Cieszkowski redivivus; Liberalizm u kresu historii, Dzieła zebrane.

Published

October 29, 2021

Details about the available publication format: PDF (Open Access)

PDF (Open Access)

ISBN-13 (15)

978-83-8138-524-4

Details about the available publication format: Paperback

Paperback

ISBN-13 (15)

978-83-8138-523-7