Dzieje Pałacu Biskupiego w Krakowie w latach 1815-1894

Authors

Marlena Hajduk
Uniwersytet Papieski Jana Pawla II, Kraków

Summary

THE HISTORY OF THE BISHOP’S PALACE IN THE 19TH CENTURY KRAKOW

The subject of my doctoral dissertation is the history of the Bishop’s Palace in Krakow in the 19th Century. The main issue I tried to solve in my thesis was to establish what kind of function had the Bishop’s Palace in Krakow in the 19th Century. In order to gather relevant information I searched archival documents in 26 archives, including in particular: The Archive of the Metropolitan Curia in Krakow, The Archive of the Chapter of the Cathedral in Krakow, The National Archive in Krakow, The Jagiellonian Library, The Central Archive of Historical Records in Warsaw, The Secret Vatican Archive in Rome, The National Archive in Vienna.

Chapters

 • TABLE OF CONTENTS
 • Wstęp .......... 7
 • ROZDZIAŁ 1. PAŁAC BISKUPI W OKRESIE JANA PAWŁA WORONICZA .......... 19
 • 1.1. Dom biskupa Jana Pawła Woronicza .......... 19
 • 1.2. Utrzymanie. Finansowanie i remonty .......... 52
 • 1.3. Gabinet Historyczny .......... 97
 • ROZDZIAŁ 2. PAŁAC BISKUPI W OKRESIE KAROLA SKÓRKOWSKIEGO I ADMINISTRATORÓW .......... 135
 • 2.1. Dom biskupa Karola Skórkowskiego .......... 135
 • 2.2. Dom w okresie sede impedita diecezji krakowskiej. Pożar .......... 167
 • 2.3. Dom w okresie sede vacante. Siedziba Szkoły Miejskiej i galerii Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych .......... 193
 • ROZDZIAŁ 3. PAŁAC BISKUPI W OKRESIE ALBINA DUNAJEWSKIEGO .......... 227
 • 3.1. Odnowienie .......... 227
 • 3.2. Dom biskupa Albina Dunajewskiego .......... 254
 • 3.3. Konsystorz i archiwum .......... 296
 • Zakończenie .......... 367
 • Bibliografia .......... 371
 • Aneks .......... 401
 • Wykaz skrótów .......... 405
 • Indeks nazwisk .......... 407

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Marlena Hajduk, Uniwersytet Papieski Jana Pawla II, Kraków

Doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie historia. Znawca historii XIX wieku, w szczególności dziejów Galicji. Absolwentka Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.

Cover for Dzieje Pałacu Biskupiego w Krakowie w latach 1815-1894
Published
October 6, 2021

Details about the available publication format: PDF

PDF
ISBN-13 (15)
978-83-8138-218-2

Details about the available publication format: Hardback

Hardback
ISBN-13 (15)
978-83-8138-217-5