Intencjonalność i trauma : odkrywając podmiotowość z Husserlem i Freudem

Authors

Kamil Moroz
Uniwersytet Jagielloński, Kraków
https://orcid.org/0000-0003-4789-3451

Keywords:

Edmund Husserl, Sigmund Freud, phenomenology, transcendentalism

Synopsis

INTENTIONALITY AND TRAUMA: DISCOVERING SUBJECTIVITY WITH HUSSERL AND FREUD

This book contains (1) a preliminary reflection on subjectivity as related to E. Husserl’s phenomenology and S. Freud’s psychoanalysis, and (2) a preliminary interpretation of subjectivity facilitated by theoretical and practical findings of the father of phenomenology and the father of psychoanalysis. The aim of the work is not so much a description and analysis of the concept of the subject, as exploring new perspectives on the idea of subjectivity that open up thanks to phenomenology and psychoanalysis. As the fundamental tool of this exploration, the concept of something is utilized, whose operational understanding is taken here from E. Fink.

Chapters

 • TABLE OF CONTENTS
 • Wstęp. Trauma intencjonalności .......... 7
 • CZĘŚĆ 1. TRANSCENDENTALIZM I INTENCJONALNOŚĆ
 • Rozdział 1. Zagubiony i gubiący się początek .......... 35
 • Rozdział 2. Odkrycie czegoś a odkrycie kogoś .......... 51
 • Rozdział 3. Odkrycie czegoś innego .......... 63
 • Rozdział 4. Krytyka świadomości naturalnej i bezpośredniej a akt intencjonalny .......... 83
 • CZĘŚĆ 2. INTENCJONALNOŚĆ I METODA
 • Rozdział 5. Obecność a błąd .......... 105
 • Rozdział 6. Odniesienie a rozumienie .......... 117
 • Rozdział 7. Etyka tego, co dane i etyka tego, co niedane .......... 133
 • Rozdział 8. Coś na początku języka – spór Derridy z Husserlem .......... 161
 • CZĘŚĆ 3. METODA I METAFIZYKA
 • Rozdział 9. Historia czegoś – scena pierwotna metafizyki .......... 189
 • Rozdział 10. Oczywistość czegoś .......... 223
 • Rozdział 11. Jedność psyche .......... 239
 • Rozdział 12. Kwestia snu i szaleństwa .......... 263
 • Zakończenie. Podmiotowość na uboczu (ἐν παρέργῳ) czegoś .......... 319
 • Bibliografia .......... 345
 • Indeks osobowy .......... 369
 • Indeks rzeczowy .......... 375

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Kamil Moroz, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Doktor filozofii związany z UniwersytetemJagiellońskim i Uniwersytetem Paris VIII Vincennes – Saint-Denis, gdzie w Instytucie Filozofii i École doctorale Pratiques et Théories du Sens obronił dwujęzyczną rozprawę doktorską oddaną niniejszym w ręce czytelnika.

Published

November 30, 2021

Categories

Details about the available publication format: PDF

PDF

ISBN-13 (15)

978-83-8138-429-2

Details about the available publication format: Paperback

Paperback

ISBN-13 (15)

978-83-8138-428-5