Smart kontrakty w prawie umów

Authors

Krzysztof Kowacz
badacz niezależny
https://orcid.org/0000-0001-8435-6204
Kamil Wielgus
Uniwersytet Jagielloński, Kraków
https://orcid.org/0000-0002-1781-3134

Keywords:

blockchain, smart contract, civil law

Synopsis

Smart Contracts (w tej pracy: smart kontrakty) stanowią jeden z przykładów wpływu rozwoju nowych technologii na prawo (tzw. LegalTech). Przez smart kontrakty rozumie się algorytmy komputerowe, zastępujące klasyczne dokumenty umów, które, oprócz stwierdzenia treści relacji prawnych wiążących strony, zapewniają ich automatyczne oraz (zasadniczo) nieodwołalne wykonanie. Umowa staje się „żywym organizmem”, a jej rola nie kończy się już na etapie zawarcia, lecz dopiero z chwilą realizacji stosunku prawnego. Na pierwszy rzut oka wynalazek smart kontraktów wprowadza rewolucję w świecie prawa. Czy jednak jest tak na pewno? Czy oznacza to, że współczesne prawo umów powinno zostać całkowicie przekształcone? Problematyka smart kontraktów jest przedmiotem coraz szerzej zakrojonej debaty naukowej oraz popularnonaukowej. Niniejsza praca koncentruje się na aspekcie naukowym smart kontraktów i dokonuje analizy tego zjawiska z perspektywy klasycznej teorii umów w polskim i europejskim prawie cywilnym.

Chapters

 • TABLE OF CONTENTS
 • Wykaz skrótów .......... 7
 • Wprowadzenie .......... 11
 • ROZDZIAŁ I. WPROWADZENIE DO „FENOMENU”SMART KONTRAKTÓW .......... 15
 • 1.1. Smart kontrakt – zarys problematyki .......... 17
 • 1.2. Blockchain .......... 25
 • ROZDZIAŁ II. WSTĘPNE ZAGADNIENIA PRAWNE SMART KONTRAKTÓW .......... 31
 • 2.1. Smart kontrakty sensu stricto i sensu largo .......... 33
 • 2.2. Cechy smart kontraktu sensu stricto .......... 38
 • 2.3. Smart „umowa”? .......... 46
 • 2.4. Problem odrębnej podmiotowości smart kontraktu .......... 59
 • 2.5. Umowa dyskretna .......... 66
 • ROZDZIAŁ III. SMART KONTRAKT W TEORII OŚWIADCZEŃ WOLI I CZYNNOŚCI PRAWNYCH .......... 73
 • 3.1. Smart kontrakt a pojęcie czynności prawnej .......... 76
 • 3.2. Ujęcia normatywistyczne (obiektywizujące) .......... 78
 • 3.3. Smart kontrakt jako dorozumiane oświadczenie woli .......... 84
 • 3.4. Sposób złożenia oświadczenia woli .......... 107
 • 3.5. Forma oświadczenia woli .......... 113
 • ROZDZIAŁ IV. ZAWARCIE UMOWY I WZORCE UMOWNE .......... 127
 • 4.1. Swoboda umów (art. 3531 k.c.) .......... 129
 • 4.2. Zawarcie umowy – tryb ofertowy .......... 317
 • 4.3. Smart kontrakt a wzorce umowy .......... 146
 • 4.4. Smart kontrakty w masowym obrocie konsumenckim .......... 175
 • ROZDZIAŁ V. PROBLEMATYKA WYKONANIA ZOBOWIĄZANIA .......... 191
 • 5.1. Wykonanie zobowiązania przy zastosowaniu smart kontraktu .......... 193
 • 5.2. Zapłata kryptowalutami jako świadczenie pieniężne .......... 209
 • Podsumowanie .......... 223
 • Bibliografia.......... 235
 • Orzecznictwo .......... 248
 • Indeks nazwisk .......... 249

Published

December 1, 2021

Categories

Details about the available publication format: PDF (The lowest price over the last 30 days: 30 PLN)

PDF (The lowest price over the last 30 days: 30 PLN)

ISBN-13 (15)

978-83-8138-510-7

Details about the available publication format: Paperback

Paperback

ISBN-13 (15)

978-83-8138-509-1