Śmierci nie udało się pokonać : historia biologiczna książąt Radziwiłłów na Birżach i Dubinkach (koniec XV wieku – XVII wiek)

Authors

Raimonda Ragauskienė
Instytut Historii Litwy
https://orcid.org/0000-0003-1422-5668

Keywords:

XV-XVII wiek, Radziwiłłowie, Birże, Dubniki

Synopsis

Niniejsza książka jest poprawionym i uzupełnionym wydaniem monografii opublikowanej w języku litewskim z 2017 r. Ukazuje historię biologicznej egzystencji rodu książąt Radziwiłłów z linii na Birżach i Dubinkach, istniejącej od końca XV do schyłku XVII w. Jak mawiali ówcześni, w imieniu Radziwiłłów poznajemy Litwę. Książęta Radziwiłłowie na Birżach i Dubinkach należeli do tych, którzy najlepiej reprezentowali Wielkie Księstwo Litewskie oraz Rzeczpospolitą Obojga Narodów. Dzieje rodu są obiektem zainteresowania i badań nie tylko historyków litewskich, lecz również polskich (zwłaszcza że opisywani magnaci używali języka polskiego) i pochodzących z innych krajów. Monografia jest kompleksowym, interdyscyplinarnym badaniem naukowym, w którym z uwzględnieniem trzech najważniejszych segmentów – historycznego, demograficznego i medycznego – zostały ukazane dane 7 pokoleń, 16 rodzin, 52 przedstawicieli rodu Radziwiłłów z linii na Birżach i Dubinkach. Zbadano wskaźniki potencjału biologicznego, poddano analizie niedomagania i choroby, stosowane sposoby leczenia i zażywane leki oraz przyczyny śmierci. Scharakteryzowano też personel medyczny, który świadczył usługi Radziwiłłom. Opracowanie kończy analiza osobowa, czyli biogramy biologiczne wszystkich ustalonych książąt na Birżach i Dubinkach, małoletnich i dorosłych, mężczyzn i kobiet. Na podstawie przeprowadzonych studiów stwierdzono, że wskaźniki historii biologicznej – zdrowie fizyczne i psychiczne, długość życia, przyczyna śmierci, struktura rodziny i jej model – są ważną częścią historii integralnej, znacznie pogłębiającą wiedzę o przeszłości społeczeństwa.

Chapters

 • TABLE OF CONTENTS
 • Przedmowa .......... 9
 • I. DLACZEGO MAGNATERIA I DLA CZEGO RADZIWIŁŁOWIE NA BIRŻACH I DUBINKACH? .......... 11
 • 1. Znaczenie biologicznego wymiaru egzystencji
  Problematyka badawcza .......... 11
 • 2. Historiografia .......... 20
 • 3. Uwagi dotyczące źródeł .......... 37
 • Załączniki .......... 41
 • II. WSKAŹNIKI DEMOGRAFICZNE (ROD – LINIA – RODZINA – JEDNOSTKA) .......... 61
 • 1. Ród – Radziwiłłowie .......... 61
 • 2. Linia – książęta na Birżach i Dubinkach .......... 66
 • 3. Rodziny Radziwiłłów na Birżach i Dubinkach .......... 75
 • 4. Średnia długość życia .......... 146
 • III. „DA BOG UMRĘ NAGLE”. CHOROBY RADZIWIŁŁOW NA BIRŻACH I DUBINKACH .......... 155
 • 1. Współczesna i dawna definicja zdrowia i choroby .......... 155
 • 2. Pole zdrowotne Radziwiłłów .......... 160
 • 3. Choroby Radziwiłłów .......... 186
 • IV. DAT GALENUS OPES: SŁUŻBA MEDYCZNA RADZIWIŁŁOW NA BIRŻACH I DUBINKACH .......... 245
 • 1. Dyplomowani lekarze .......... 246
 • 2. Cyrulicy na służbie u Radziwiłłów .......... 294
 • 3. Aptekarze Radziwiłłów .......... 319
 • 4. Pomoc medyczna świadczona przez nieprofesjonalistów .......... 363
 • 5. Łaźnie i źródła termalne .......... 382
 • V. BIOGRAMY .......... 393
 • Zakończenie .......... 557
 • Bibliografia .......... 563
 • Indeks osobowy .......... 621
 • Indeks geograficzny .......... 651

Downloads

Download data is not yet available.

Published

December 16, 2021

Details about the available publication format: PDF (The lowest price over the last 30 days: 31 PLN)

PDF (The lowest price over the last 30 days: 31 PLN)

ISBN-13 (15)

978-83-8138-624-1

Details about the available publication format: Paperback

Paperback

ISBN-13 (15)

978-83-8138-143-7