Hafty krakowskie do połowy wieku XV i ich twórcy

Authors

Katarzyna Moskal
Muzeum Historyczne Miasta Krakowa
https://orcid.org/0000-0002-7772-108X

Keywords:

Krakow Embroideries, 15th Century, Lesser Poland

Synopsis

KRAKOW EMBROIDERIES TO THE MIDDLE OF THE 15TH CENTURY, AND THEIR CREATORS

The book constitutes a monographic study of embroideries created to the middle of 15th century in Krakow, the main artistic centre of Lesser Poland (Małopolska). The publication presents many new findings concerning Krakow embroiderers and their works.
It was possible to determine that over a dozen embroiderers worked in Krakow from the 1390s to the middle of the 15th century. Five of them engaged in silk embroidery (Klemens, an embroiderer at the court of Władysław Jagiełło, and town embroiderers: Michał, Wojtek, Grzegorz and Johannes). At least four of them used the golden thread (probably Johannes, an embroiderer creating works for the king Władysław Jagiełło, town embroiderers Mikołaj and Jan Hassow, as well as Jakusz working for Jan Melsztyński), and women – Małgorzata and Biesiatka – used pearls. Specialisation of four embroiderers is not well known (of two artists with the name Piotr as well as Zygmunt and Hannus Burghardt).
It is also not known whether embroiderers belonged in a guild before the middle of the 15th century. In the second half of this century – as sources indicate – they acted within the guild of goldsmiths. Only in 1627, they established their own association.

Chapters

 • TABLE OF CONTENTS
 • Wstęp .......... 5
 • 1. TWÓRCY HAFTÓW .......... 19
 • 2. HAFTY WYKONANE W KRAKOWSKICH WARSZTATACH W XIV WIEKU .......... 73
 • 2.1. Stuła z kościoła św. Mikołaja w Muzeum Narodowym w Krakowie .......... 73
 • 2.2. Preteksta z przedstawieniem Trójcy Świętej, apostołów i proroków w kościele Dominikanów w Krakowie .......... 93
 • 2.3. Fragment preteksty z Kurowic w Muzeum Archidiecezji Łódzkiej .......... 99
 • 3. HAFTY WYKONANE W KRAKOWSKICH WARSZTATACH W LATACH 1400–1450 .......... 109
 • 3.1. Preteksta z przedstawieniem Matki Boskiej z D zieciątkiem i św. Katarzyny w kościele Mariackim w Krakowie .......... 109
 • 3.2. Preteksta z przedstawieniem Matki Boskiej Apokaliptycznej, św. Małgorzaty i św. Marcina w kościele Bożego Ciała w Krakowie .......... 116
 • 3.3. Fragmenty preteksty z przedstawieniem Matki Boskiej Apokaliptycznej i św. Jakuba Większego z Jaślisk w Muzeum Archidiecezjalnym w P rzemyślu .......... 122
 • 3.4. Preteksta z przedstawieniem Chrystusa Męża Boleści oraz św. Barbary i św. Doroty z Sobolowa w Muzeum Diecezjalnym w Tarnowie .......... 126
 • 3.5. Preteksta z Ukrzyżowaniem i scenami pasyjnymi w kościele Bożego Ciała w Krakowie .......... 138
 • 3.6. Preteksty ornatu w kościele w Kłobucku .......... 157
 • 3.7. Preteksta z Ukrzyżowaniem z Czermina w Muzeum Diecezjalnym w Tarnowie .......... 176
 • 4. HAFTY ZACHOWANE FRAGMENTARYCZNIE .......... 185
 • 4.1. Preteksta z Ukrzyżowaniem w katedrze w Tarnowie .......... 185
 • 4.2. Fragmenty haftu z Ukrzyżowaniem i symbolami ewangelistów w kościele Bożego Ciała w Krakowie .......... 190
 • 4.3. Hafty figuralne na ornacie ze Zwiastowaniem w kościele Mariackim w Krakowie .......... 191
 • Zakończenie .......... 195
 • Appendix .......... 213
 • Bibliografia .......... 283
 • Spis ilustracji .......... 305
 • Indeks nazwisk .......... 311
 • Indeks geograficzny .......... 319

Published

December 16, 2021

Details about the available publication format: PDF (The lowest price over the last 30 days: 20 PLN)

PDF (The lowest price over the last 30 days: 20 PLN)

ISBN-13 (15)

978-83-8138-572-5

Details about the available publication format: Paperback

Paperback

ISBN-13 (15)

978-83-8138-571-8