Związek Strzelecki na Zatorszczyźnie (1913-1914)

Authors

Władysław Wichman (ed)
Konrad Meus (ed)
Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN, Kraków
https://orcid.org/0000-0002-6865-2174

Keywords:

Związek Strzelecki, Zatorszczyzna, 1913-1914

Synopsis

Autor sam w sobie mógłby stać się tematem osobnego opracowania. Ten wybitny społecznik i patriota niewątpliwie zasługuje na upamiętnienie nie tylko poprzez wydanie jego pracy. Tekst jego autorstwa stanowi cenny przyczynek do dziejów zarówno Zatora, jak i polskich organizacji paramilitarnych tego okresu. Obszerne wprowadzenie do tekstu obejmuje informacje na temat tekstu źródłowego, odnalezionego w zespole Towarzystwo Sportowe „Strzelec” zasobu Archiwum Narodowego w Krakowie. Następnie redaktor prezentuje sylwetkę autora, niezmiernie interesującej postaci, o czym już wspomniano. Z kolei charakteryzuje Zator i Zatorszczyznę okresu sprzed wybuchu I wojny światowej jako środowisko działalności Związku Strzeleckiego, zwracając szczególną uwagę na organizacje społeczne, tzw. niepolityczne. Istotne dane zilustrował tabelami. Natomiast w ostatniej części wprowadzenia przedstawia dzieje zatorskiego „Strzelca” na tle rozwoju tej organizacji w Galicji. Zwraca uwagę wnikliwa kwerenda, którą przeprowadził redaktor, obejmująca szereg archiwów, w tym Archiwum Narodowe w Krakowie, archiwa UP, IPN, Muzeum AK i prywatne, jak również Centralne Państwowe Archiwum Historyczne Ukrainy we Lwowie i Centralne Archiwum Syjonistyczne w Jerozolimie, źródła drukowane (także obcojęzyczne), prasę i czasopisma z epoki, opracowania, w tym także niepublikowane, oraz internet.

Z recenzji prof. nadzw. dr. hab. Janusza Wojtyczy

Chapters

  • Słowo wstępne .......... 9
  • Wstęp .......... 11
  • Wprowadzenie .......... 15
  • Bibliografia .......... 77
  • Związek Strzelecki na Zatorszczyźnie (1913-1914) .......... 83
  • Wykaz skrótów .......... 169
  • Indeks osobowy .......... 171
  • Indeks geograficzny .......... 179

Published

December 26, 2021

Details about the available publication format: Publikacja dostępna w Urzędzie Miejskim w Zatorze

Publikacja dostępna w Urzędzie Miejskim w Zatorze

ISBN-13 (15)

978-83-8138-607-4

Details about the available publication format: Paperback

Paperback

ISBN-13 (15)

978-83-8138-606-7