Józef Muczkowski : dyrektor Biblioteki Jagiellońskiej, historyk

Authors

Barbara Krawczyk
Uniwersytet Jagielloński, Kraków
https://orcid.org/0000-0002-2849-8766

Keywords:

Jagiellonian University, Jagiellonian Library

Synopsis

The purpose of the presented thesis is to show a figure of one of the directors of the Jagiellonian Library in the 19th century, a professor at the Jagiellonian University and historian – Józef Muczkowski. In the thesis, the Professor’s personal life has been presented in chronological order, as well as his achievements in the professional field and his scientific accomplishments. The thesis consists of seven chapters, each dealing with issues related to the individual stages of the Professor’s life. Special attention has been focused on the process of intellectual and scientific development of Józef Muczkowski from his birth, through youth, to the period of holding office of the director of the Jagiellonian Library, and finally up to the last days of his life. Large part of the work is devoted to changes that were implemented by the Professor during the period when he was the Jagiellonian Library director. It concerns, among others, the organisation of library collections and complete reconstruction of the library building which is located within the Collegium Maius edifice. The thesis also introduces a broad spectrum of activities undertaken by the Professor in the political field. Presentation of profiles of his loved ones and relationships that connected him with his family and other people of science constitutes important part of the work because it connects all chapters. The thesis is based largely on unpublished sources, such as manuscripts, numerous fragments of official letters and the Professor’s correspondence. Analysis and interpretation of many types of information sources, followed by their elaboration and organisation, allow to fill the “information gap” regarding the person of Józef Muczkowski. As a result, by recreating Józef Muczkowski’s professional path, the thesis also supplements the information resource of history of the Jagiellonian Library in the first half of the 19th century.

Chapters

 • TABLE OF CONTENTS
 • Wykaz skrótów użytych w pracy .......... 9
 • Wstęp .......... 11
 • ROZDZIAŁ 1. ŻYCIE JÓZEFA MUCZKOWSKIEGO I JEGO RODZINY W POWIECIE LUBELSKIM, LATA STUDIÓW ORAZ PODJĘCIE PIERWSZEJ PRACY W KRAKOWIE .......... 19
 • 1.1. Pierwsze lata życia Józefa Muczkowskiego .......... 19
 • 1.2. Lata szkolne Józefa Muczkowskiego w Lublinie .......... 20
 • 1.3. Studia na Wydziale Filozoficznym Szkoły Głównej Krakowskiej .......... 23
 • 1.4. Wstąpienie w szeregi wojskowe .......... 24
 • 1.5. Powrót na studia .......... 28
 • 1.6. Podjęcie pierwszej pracy w Krakowie .......... 30
 • ROZDZIAŁ 2. LATA PRACY JÓZEFA MUCZKOWSKIEGO W POZNANIU .......... 33
 • 2.1. Wprowadzenie w tło historyczne .......... 33
 • 2.2. Podjęcie przez Józefa Muczkowskiego pracy w Gimnazjum Królewskim w Poznaniu .......... 34
 • 2.3. Praca w Gimnazjum Królewskim w Poznaniu na stanowisku nauczyciela .......... 39
 • 2.4. Opublikowanie pierwszych prac naukowych oraz debiut wydawniczy Józefa Muczkowskiego .......... 49
 • 2.5. Życie prywatne Józefa Muczkowskiego w Poznaniu
 • ROZDZIAŁ 3. POWRÓT JÓZEFA MUCZKOWSKIEGO DO KRAKOWA .......... 87
 • 3.1. Podjęcie pracy w charakterze prywatnego wychowawcy .......... 87
 • 3.2. Podjęcie pracy na stanowisku zastępcy profesora historii, greki, łaciny oraz języka polskiego w Liceum św. Anny w Krakowie .......... 88
 • 3.3. Działalność wydawnicza w okresie pracy w Liceum św. Anny w Krakowie .......... 102
 • 3.4. Projekt czytelni dla uczniów klas wyższych krakowskich liceów autorstwa Józefa Muczkowskiego .......... 109
 • 3.5. Życie prywatne Józefa Muczkowskiego w okresie pracy w Liceum św. Anny w Krakowie .......... 112
 • 3.6. Objęcie posady kustosza Biblioteki Jagiellońskiej oraz uzyskanie stopnia doktora .......... 113
 • ROZDZIAŁ 4. JÓZEF MUCZKOWSKI – DYREKTOR BIBLIOTEKI JAGIELLOŃSKIEJ .......... 121
 • 4.1. Przystąpienie do konkursu na bibliotekarza w Bibliotece Jagiellońskiej w Krakowie .......... 121
 • 4.2. Działalność bibliotekarska Józefa Muczkowskiego na stanowisku dyrektora Biblioteki Jagiellońskiej .......... 134
 • ROZDZIAŁ 5. JÓZEF MUCZKOWSKI – PROFESOR UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO .......... 229
 • 5.1. Działalność dydaktyczna Józefa Muczkowskiego – praca w Katedrze Bibliografii Uniwersytetu Jagiellońskiego .......... 229
 • 5.2. Działalność wydawnicza i informacyjna Józefa Muczkowskiego w zakresie nauki w okresie pracy w Bibliotece Jagiellońskiej i na Uniwersytecie Jagiellońskim .......... 240
 • 5.3. Relacje Józefa Muczkowskiego z Kazimierzem Władysławem Wójcickim na podstawie zachowanej korespondencji .......... 282
 • ROZDZIAŁ 6. DZIAŁALNOŚĆ I ZAANGAŻOWANIE JÓZEFA MUCZKOWSKIEGO W ŻYCIE NAUKOWE I SPOŁECZNE KRAKOWA .......... 285
 • 6.1. Działalność Józefa Muczkowskiego w Towarzystwie Naukowym Krakowskim .......... 285
 • 6.2. Działalność Józefa Muczkowskiego w Komitecie Ochron dla Małych Dzieci i Straży Bezpieczeństwa podczas powstania krakowskiego .......... 293
 • 6.3. Działalność Józefa Muczkowskiego w okresie wydarzeń Wiosny Ludów .......... 299
 • ROZDZIAŁ 7. ŻYCIE PRYWATNE JÓZEFA MUCZKOWSKIEGO W KRAKOWIE .......... 303
 • 7.1. Relacje Józefa Muczkowskiego z najbliższą rodziną .......... 303
 • 7.2. Śmierć Józefa Muczkowskiego i losy jego rodziny po śmierci bibliotekarza .......... 314
 • Zakończenie .......... 321
 • Bibliografia .......... 323

Downloads

Download data is not yet available.

Published

December 26, 2021

Details about the available publication format: PDF (The lowest price over the last 30 days: 38 PLN)

PDF (The lowest price over the last 30 days: 38 PLN)

ISBN-13 (15)

978-83-8138-594-7

Details about the available publication format: Paperback

Paperback

ISBN-13 (15)

978-83-67127-05-9