Stan zachowania wybranych starych druków przechowywanych w Bibliotece Jagiellońskiej : kolekcje oo. kamedułów z Bieniszewa, książąt Sanguszków, oo. reformatów z Biecza

Authors

Ekaterina Baumann
Uniwersytet Jagielloński, Kraków
https://orcid.org/0000-0001-9903-4961

Keywords:

księgozbiory klasztorne, kameduli z Bieniszewa, Sanguszko, reformaci z Biecza

Synopsis

The work presents results of research on preservation state of three chosen book collections kept in the Jagiellonian Library in Krakow, i.e. the book collections of the Camaldolese Hermits from Bieniszew, princes of the Sanguszko family, and Francis- can Reformates from Biecz. The studies were made with instruments of the methodology of mixed research on the basis of quantitative data obtained by the scoring system method according to a scale. The results were used as a basis for creating the general librarianship model of the evaluation of preservation state of old prints kept in different institutions (public and cloister libraries, private collections). For this model, the following components were defined: structure, list of parameters of book destructions for the assessment in two modes (extended and simplified), as well as significance of the whole list. Furthermore, an optimal scheme of the processing of data, their interpretation and visualisation was proposed. The librarianship model of the evaluation of preservation state of old prints may be used for the determination of conservation work priorities in libraries, assessment of expenditures and obtaining funds for conservation. In this way, it can be used for preservation of the future of cultural property.

Chapters

 • TABLE OF CONTENTS
 • Wykaz skrótów .......... 9
 • Wstęp .......... 13
 • 1. WPROWADZENIE DO OCENY STANU ZACHOWANIA STARYCH DRUKÓW .......... 31
 • 1.1. Aspekty prawne ochrony starych druków .......... 32
 • 1.2. Stosowana metoda .......... 37
 • 1.3. Elementy procedury oceny stanu zachowania .......... 44
 • 1.4. Uwagi o zakażeniu mikrobiologicznym książek .......... 56
 • 1.5. Uwagi o proweniencji starych druków .......... 60
 • 1.6. Metodologia mieszana w ocenie stanu zachowania .......... 63
 • 1.7. Cechy szczególne starych druków badanych kolekcji .......... 65
 • 2. STAN ZACHOWANIA KOLEKCJI STARYCH DRUKÓW OO. KAMEDUŁÓW Z BIENISZEWA .......... 67
 • 2.1. Kontekst historyczny powstania kolekcji .......... 68
 • 2.2. Ogólna charakterystyka kolekcji .......... 76
 • 2.3. Zastosowanie punktowej metody oceny stanu zachowania .......... 84
 • 2.4. Szczegółowe wyniki oceny stanu zachowania kolekcji i ich interpretacja .......... 90
 • 2.5. Ustalenie przedziałów punktowych .......... 97
 • 2.6. Uwagi o procesie oceny stanu zachowania .......... 101
 • 3. STAN ZACHOWANIA KOLEKCJI STARYCH DRUKÓW RODZINY KSIĄŻĄT SANGUSZKÓW .......... 103
 • 3.1. Kontekst historyczny powstania kolekcji .......... 103
 • 3.2. Ogólna charakterystyka kolekcji .......... 113
 • 3.3. Zastosowanie punktowej metody oceny stanu zachowania .......... 118
 • 3.4. Szczegółowe wyniki oceny stanu zachowania kolekcji i ich interpretacja .......... 121
 • 3.5. Określenie wskaźników wagi dla poszczególnych zniszczeń .......... 127
 • 3.6. Opracowanie wyników oceny stanu zachowania z użyciem wskaźników wagi .......... 134
 • 3.7. Uwagi o procesie oceny stanu zachowania .......... 136
 • 4. STAN ZACHOWANIA KOLEKCJI STARYCH DRUKÓW OO. REFORMATÓW Z BIECZA .......... 139
 • 4.1. Kontekst historyczny powstania kolekcji .......... 139
 • 4.2. Charakterystyka ogólna kolekcji .......... 142
 • 4.3. Ustalenie parametrów trybu uproszczonego .......... 151
 • 4.4. Zastosowanie punktowej metody oceny stanu zachowania .......... 156
 • 4.5. Stan zachowania kolekcji, szczegółowe wyniki oceny i ich interpretacja .......... 157
 • 4.6. Mapa oceny stanu zachowania jako mechanizm ujawnienia i prognozowania zakażeń mikrobiologicznych .......... 164
 • 4.7. Uwagi o procesie oceny stanu zachowania .......... 169
 • 5. MODEL OCENY STANU ZACHOWANIA ZBIORÓW STARYCH DRUKÓW .......... 173
 • 5.1. Analiza porównawcza trybów oceny kolekcji oo. kamedułów z Bieniszewa, rodziny Sanguszków i oo. reformatów z Biecza .......... 173
 • 5.2. Wprowadzenie do modelu .......... 175
 • 5.3. Stosowana metoda: ocena stanu zachowania według wybranej skali .......... 177
 • 5.4. Działania przygotowawcze do konserwacji właściwej .......... 188
 • 5.5. Instrukcja przeprowadzenia oceny stanu zachowania kolekcji starych druków .......... 190
 • 5.6. Zastosowane narzędzia oceny stanu zachowania .......... 192
 • 5.7. Obróbka danych zgromadzonych w trakcie oceny stanu zachowania .......... 196
 • 5.8. Podsumowanie danych oceny stanu zachowania oraz propozycje ich prezentacji .......... 200
 • 5.9. Załączniki do pakietu danych .......... 201
 • Zakończenie .......... 203
 • Bibliografia .......... 261
 • Spis tabel .......... 275
 • Spis ilustracji .......... 277
 • Indeks osobowy .......... 283

Downloads

Download data is not yet available.

Published

December 26, 2021

Details about the available publication format: PDF (The lowest price over the last 30 days: 34 PLN)

PDF (The lowest price over the last 30 days: 34 PLN)

ISBN-13 (15)

978-83-67127-06-6

Details about the available publication format: Paperback

Paperback

ISBN-13 (15)

978-83-67127-04-2