Dziedzictwo Słowackiego w poezji polskiej ostatniego półwiecza : 1918-1968

Authors

Marian Tatara
Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Keywords:

Juliusz Słowacki, poetry reception, romantic tradition

Synopsis

The book presents forms of influence of Juliusz Słowacki’s works on Polish poetry from 1918-1968. The basis of the thesis comprises a question of topicality of the great poet’s heritage in poetry from the period of fifty years starting with the debut of a generation which appeared in the literary market with the beginning of the second independence.

Chapters

 • TABLE OF CONTENTS
 • CZĘŚĆ I
 • Rozdział I. Od poezji wieszczej do stereotypu .......... 9
 • Rozdział II. Słowacki w służbie rewolucji i ojczyzny .......... 31
 • Rozdział III. Rekwizyt retoryczny .......... 59
 • CZĘŚĆ II
 • Rozdział IV. W oczach pseudoklasyka i naturalisty .......... 83
 • Rozdział V. Między racjonalizmem a romantyzmem .......... 107
 • Rozdział VI. Słowacki w kontekście nadrealizmu .......... 133
 • CZĘŚĆ III
 • Rozdział VII. Drugi Słowacki .......... 159
 • Rozdział VIII. Pod znakiem Piasta Dantyszka i ogórka .......... 197
 • Zakończenie .......... 217
 • Bibliografia .......... 227
 • Ewa Modzelewska-Opara, Obecność Juliusza Słowackiego w poezji współczesnej. Rekonesans .......... 233
 • Nota od redakcji .......... 249
 • Indeks nazwisk .......... 255

Author Biography

Marian Tatara, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Historyk i teoretyk literatury, profesor w Instytucie Polonistyki UJ, autor cenionych interpretacji poezji romantycznej, przede wszystkim wierszy i poematów Juliusza Słowackiego oraz Cypriana Norwida. Współautor (wraz z prof. Ewą Miodońską- -Brookes i prof. Adamem Kulawikiem) dzieła Zarys poetyki i rozdziału Romantyzm w Historii literatury polskiej w zarysie (pod red. prof. Mariana Stępnia i prof. Aleksandra Wilkonia). Był autorem wielu prac literaturoznawczych publikowanych w czasopismach i tomach zbiorowych. Redagował serię historycznoliteracką „Zeszytów Naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego” (ponad trzydzieści numerów). Angażował się w prace Oddziału Krakowskiego Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza. Przez wiele lat przewodniczył Komisji Historycznoliterackiej Polskiej Akademii Nauk i był jej historiografem.

Published

December 1, 2021

Details about the available publication format: PDF (The lowest price over the last 30 days: 24 PLN)

PDF (The lowest price over the last 30 days: 24 PLN)

ISBN-13 (15)

978-83-8138-538-1

Details about the available publication format: Paperback

Paperback

ISBN-13 (15)

978-83-8138-537-4