Dramat i romantyczne „Ja" : studium podmiotowości w dramaturgii polskiej doby romantyzmu

Authors

Agnieszka Ziołowicz
Uniwersytet Jagielloński, Kraków
https://orcid.org/0000-0002-5335-1125

Keywords:

dramat romantyczny, poetyka upodmiotowionego dramatu, dramat wieloperspektywiczny

Synopsis

THE DRAMA AND ROMANTIC “I”: A STUDY OF SUBJECTIVITY IN THE POLISH DRAMATURGY OF THE ROMANTIC EPOCH

The book presents studies concerning subjectivity in the Polish dramaturgy of the romantic and postromantic epochs. Its topic comprises an issue in research on the romantic drama which has not been analysed yet, although this issue is necessary for adequate characteristics of the romantic drama. The context of detailed analyses is formed by the views of philosophers and art theoreticians as well as dramaturgists, indicating that an idea of the subject constituted, beginning from the turn of 19th century, an important and deeply strengthened element of anthropological and aesthetical discourse, which is confirmed by Uwagi wstępne [Introductory Remarks]. In this context, subjectivity has been treated in the thesis as an immanent trait of the drama, but such perception is connected with confidence that the poetics and aesthetics of the drama constitute at the same time an artistic version of anthropology of the creative individual and philosophy of the subject.
The book aims at tracing different manifestations of the subject presence in the romantic drama, distinct not only for particular authors but also for historically and aesthetically determined phases of the Romanticism. The centre of considerations is constituted by “I” analysed as a source of the drama creation (author’s subject) and by “I” as an object of the performance both in the subject of a hero and the holistic structure of a drama (“I” as a compositional principle of the dramatic work, performance “I” in the dramatic form, drama “I”).

Chapters

 • TABLE OF CONTENTS
 • Uwagi wstępne .......... 7
 • ROZDZIAŁ I. Dramat – synteza rodzajów literackich. Strefa liryczności .......... 27
 • ROZDZIAŁ II. Dramat jako liryczne wyznanie. O IV części Dziadów Adama Mickiewicza .......... 49
 • ROZDZIAŁ III. Dramat w metatekstowej ramie .......... 75
 • ROZDZIAŁ IV. Monolog bohatera .......... 101
 • ROZDZIAŁ V. Poemat dramatyczny Krasińskiego: między „liryzmem subiektywnym” a obiektywnością .......... 131
 • ROZDZIAŁ VI Słowackiego dramaty „Ja”.......... 155
 • ROZDZIAŁ VII. Norwidowski dramat wieloperspektywiczny .......... 195
 • Dodatek. Ku komedii poetyckiej. Drogi Aleksandra Fredry .......... 241
 • ZAKOŃCZENIE .......... 269
 • Bibliografia .......... 275
 • Nota od redakcji .......... 289
 • Indeks nazwisk .......... 297

Author Biography

Agnieszka Ziołowicz, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Prof. dr hab., pracuje w Katedrze Historii Literatury Oświecenia i Romantyzmu na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Główne obszary badań: historia literatury epoki romantyzmu; dramaturgia XIX wieku; estetyczne i antropologiczne konteksty literatury dziewiętnastowiecznej. Autorka publikacji książkowych, wśród których są m.in.: „Misteria polskie”. Z problemów misteryjności w dramacie romantycznym i młodopolskim (1996), Poszukiwanie wspólnoty. Estetyka dramatyczności a więź międzyludzka w literaturze polskiego romantyzmu (preliminaria) (2011), Komedia dworkowa (2006), Eklektyzmy, synkretyzmy, uniwersa. Z estetyki dzieła epoki oświecenia i romantyzmu (2014, red.) oraz wielu artykułów naukowych i krytycznych edycji tekstów źródłowych, np. Warszawianki Stanisława Wyspiańskiego w serii Biblioteka Polska (1999).

Ziolowicz-Dramat-i-romantyczne-ja

Published

December 14, 2021

Details about the available publication format: PDF (The lowest price over the last 30 days: 24 PLN)

PDF (The lowest price over the last 30 days: 24 PLN)

ISBN-13 (15)

978-83-8138-546-6

Details about the available publication format: Paperback

Paperback

ISBN-13 (15)

978-83-8138-545-9