Rekonstrukcja i rewitalizacja zagrożonych wymarciem języków z wykorzystaniem narzędzi lingwistyki komputerowej

Authors

Mirosław Gajer
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
https://orcid.org/0000-0003-3532-9482
Zbigniew Handzel
Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie
https://orcid.org/0000-0003-1470-6592

Keywords:

endangered languages, reconstruction and revitalisation of dying languages, computational linguistics

Synopsis

RECONSTRUCTION AND REVITALISATION OF ENDANGERED LANGUAGES USING COMPUTATIONAL LINGUISTICS TOOLS

The monograph presented here consists of an introduction, six chapters and a conclusion. The first chapter briefly discusses the current linguistic situation, paying particular attention to the languages with a small number of speakers, which are threatened with extinction, and provides a thorough analysis of reasons for the disappearance of such languages.
In the following chapters, namely chapters two, three and four, the authors reviewed the current linguistic situation in the western part of Europe. They briefly discuss selected languages spoken in this area which are threatened with extinction and belong respectively to the Germanic (second chapter) and Romance (third chapter) language groups. The fourth chapter discusses the languages in danger of extinction in Europe which belong to other groups of the Indo-European language family, with particular emphasis on the Celtic language group.
The fifth chapter contains a description of the syntactic structure generator of Norwegian, developed by the authors. This kind of software may serve as a model for building analogous systems for other languages in danger of extinction. At this point, it is worth mentioning that the Norwegian language chosen by the authors exists in two official variants. One of them – New Norwegian (Nynorsk) – is currently perceived as a language potentially threatened with extinction.
On the other hand, the sixth chapter of the monograph presents further prospects for the development of the system elaborated by the authors. In particular, the possibilities of its evolution into Machine-Aided Human Translation software have been considered. The task of this software would be to support the process of translating texts into the endangered languages. It is important to mention here that, thanks to the use of machine learning techniques, especially deep learning artificial neural networks, the issue of computer translation has already been solved in a largely satisfactory manner in the general sense, which not so long ago seemed like a scenario from a science fiction novel.

Chapters

 • TABLE OF CONTENTS
 • Wstęp .......... 7
 • 1. Zagrożona różnorodność językowa świata .......... 11
 • 2. Wybrane języki grupy germańskiej zagrożone wymarciem .......... 35
 • 3. Wybrane języki grupy romańskiej zagrożone wymarciem .......... 51
 • 4. Zagrożone wymarciem wybrane języki celtyckie, bałtyckie i helleńskie .......... 63
 • 5. Opis przykładowego generatora struktur syntaktycznych .......... 73
 • 6. Rozbudowa systemu w kierunku oprogramowania typu Machine-Aided Human Translation .......... 91
 • Zakończenie .......... 101
 • Bibliografia .......... 103
 • Indeks osobowy .......... 111

Author Biographies

Mirosław Gajer, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

Adiunkt w Katedrze Informatyki Stosowanej AGH. Zainteresowania naukowe wiąże ze sztuczną inteligencją, zwłaszcza inteligencją obliczeniową, a także ze sztucznymi systemami ewolucyjnymi, lingwistyką komputerową, inżynierią lingwistyczną, przetwarzaniem języka naturalnego i przekładem komputerowym. Jest autorem dwóch monografii poświęconych zagadnieniom tłumaczenia komputerowego oraz ponad 200 artykułów opublikowanych w recenzowanych czasopismach naukowych i materiałach konferencyjnych. W swojej praktycznej działalności skupia się głównie na opracowywaniu w języku Python narzędzi informatycznych przeznaczonych dla lingwistów, filologów i tłumaczy.

Zbigniew Handzel, Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie

Profesor WSEI. Do jego zainteresowań badawczych należą takie zagadnienia jak systemy czasu rzeczywistego oraz sztuczna inteligencja, a także lingwistyka komputerowa, inżynieria lingwistyczna, przetwarzanie języka naturalnego i przekład komputerowy. Jest autorem ponad 90 artykułów opublikowanych w recenzowanych czasopismach naukowych oraz w materiałach konferencyjnych. Zajmuje się też m.in. technologiami webowymi, sieciami komputerowymi i architekturą komputerową oraz problematyką bezpieczeństwa systemów informatycznych.

Published

December 16, 2021

Details about the available publication format: PDF (The lowest price over the last 30 days: 20 PLN)

PDF (The lowest price over the last 30 days: 20 PLN)

ISBN-13 (15)

978-83-8138-569-5

Details about the available publication format: Paperback

Paperback

ISBN-13 (15)

978-83-8138-568-8