Chodźcie z nami! : marzec ’68 w Krakowie

Authors

Waldemar Czyż

Keywords:

marzec '68, wydarzenia marcowe, demonstracje studenckie

Synopsis

Wśród profesjonalnych historyków często spotykana jest opinia, że nie należy opisywać – a zwłaszcza oceniać – wydarzeń, w których samemu się uczestniczyło. Zgadzam się z ich zdaniem. Ale niniejsza publikacja nie ma ambicji opracowania historycznego; jest raczej pracą popularyzatorską przeznaczoną dla dwóch przeciwstawnych wiekowo kręgów czytelników: ludzi młodych, znających temat Marca ’68 jedynie z opowiadań starszego pokolenia (a niektórzy z licznych, już ściśle historycznych opracowań), oraz dla uczestników studenckiej rewolty, czyli dla „pokolenia czapki studenckiej”, jak ich niegdyś określano. Dla tych pierwszych może być okazją do zapoznania się z nieznaną dotychczas tematyką i możliwością doszukania się analogii z czasami, w których przyszło im żyć obecnie; dla tych drugich – już coraz mniej licznych – zachętą do wspomnień z czasów młodości i konfrontacji swoich dawnych i obecnych opinii i poglądów. Jeśliby jednak czytelnik odnalazł jakieś elementy podobieństwa z obecną rzeczywistością, to wówczas – cytuję tu słowa Heinricha Bölla – „nie będzie to ani zamierzone, ani przypadkowe, lecz nieuniknione”.
A więc – CHODŹCIE Z NAMI!

Chapters

 • TABLE OF CONTENTS
 • Wstęp .......... 7
 • Od autora .......... 9
 • Wykaz osób, które przekazały materiały źródłowe .......... 10
 • CZĘŚĆ I. KALENDARIUM KRAKOWSKICH DEMONSTRACJI STUDENCKICH W MARCU 1968 ROKU
 • CZĘŚĆ II. NASTĘPSTWA MARCA ’68
 • 1. Represje wobec studentów .......... 51
 • 2. Antysemityzm – jego przejawy i skutki .......... 58
 • 3. Wzmożona działalność Służby Bezpieczeństwa .......... 73
 • 4. Reorganizacja uczelni – akademiki – organizacje młodzieżowe .......... 80
 • CZĘŚĆ III. ECHA KRAKOWSKICH WYDARZEŃ W PRASIE ZAGRANICZNEJ
 • CZĘŚĆ IV. WPŁYW MARCA ’68 NA ROZWÓJ OPOZYCJI LAT SIEDEMDZIESIĄTYCH
 • 1. Ocena ruchu studenckiego .......... 103
 • 2. Spiskowa teoria prowokacji .......... 108
 • 3. Robotnicy wobec ruchu studenckiego .......... 112
 • 4. Bilans strat .......... 115
 • 5. Nastroje społeczne po Marcu ’68 .......... 116
 • 6. Marzec ’68 a rozwój opozycji lat 70 .......... 118
 • 7. Język propagandy .......... 120
 • Aneks .......... 125
 • I. RELACJE UCZESTNIKÓW .......... 125
 • II. KRAKOWSKIE REZOLUCJE, ODEZWY I UCHWAŁY STUDENCKIE .......... 199
 • III. POZAKRAKOWSKIE REZOLUCJE, ODEZWY I UCHWAŁY .......... 210
 • IV. OŚWIADCZENIA EPISKOPATU, „ZNAKU” ORAZ INNYCH GRUP SPOŁECZNYCH .......... 227
 • V. DOKUMENTY UCZELNI KRAKOWSKICH ORAZ SĄDOWE .......... 232
 • VI. RELACJE PRACOWNIKÓW UJ Z WYDARZEŃ 13 III .......... 260
 • VII. UCHWAŁY I OŚWIADCZENIA ZWIĄZKU MŁODZIEŻY SOCJALISTYCZNEJ .......... 281
 • VIII. KRAKOWSKIE ULOTKI STUDENCKIE .......... 284
 • IX. POZAKRAKOWSKIE ULOTKI STUDENCKIE NA TERENIE KRAKOWA .......... 308
 • X. KRAKOWSKIE AFISZE I PLAKATY STUDENCKIE .......... 314
 • XI. FOTOGRAFIE .......... 324
 • Bibliografia .......... 325
 • Indeks .......... 327

Published

December 15, 2021

Categories

Details about the available publication format: PDF (The lowest price over the last 30 days: 35 PLN)

PDF (The lowest price over the last 30 days: 35 PLN)

ISBN-13 (15)

978-83-8138-779-8

Details about the available publication format: Paperback

Paperback

ISBN-13 (15)

978-83-8138-464-3