Filhellenizm a rodząca się nowoczesność : kolekcja starożytności Eduarda Schauberta w świetle zachodzących zmian

Authors

Agata Kubala
University of Wrocław, Poland
https://orcid.org/0000-0002-4601-1958

Keywords:

filhellenizm, kolekcjonerstwo starożytności, XIX wiek, Eduard Schaubert, antyki

Synopsis

Książka Agaty Kubali stanowi obszerne studium dotyczące filhelleńskiego kolekcjonerstwa starożytności w pierwszej połowie XIX wieku. Gromadzenie w ramach kolekcji przedmiotów starożytnej proweniencji jest zjawiskiem obecnym od wieków w kulturze europejskiej, przeżywającym jednak w omawianym okresie niebywały rozkwit oraz skutkującym powstaniem nie tylko kolekcji prywatnych, lecz także muzeów publicznych oraz narodzin archeologii klasycznej jako dyscypliny naukowej. Punktem wyjścia dla przeprowadzonych rozważań jest mało dotąd znana i zachowana w niewielkim stopniu kolekcja starożytności zgromadzona przez wrocławskiego architekta, Eduarda Schauberta, w trakcie jego dwudziestoletniego pobytu w Grecji, której pierwotny skład jest jednak znany dzięki zachowanym spisom inwentarzowym, powstałym po przekazaniu zbioru do ówczesnego wrocławskiego Królewskiego Muzeum Sztuki i Starożytności. Posługując się zbiorem Schauberta, opisanym i skomentowanym, „opowiadającym” historię swojego twórcy, i wyrażającym jego starannie wykreowaną przez siebie tożsamość, autorka kreśli ogólny obraz kolekcji zakładanych z filhelleńskich pobudek i omawia szczegółowo przyczyny i okoliczności ich powstawania oraz stosowane metody pozyskiwania artefaktów. Prezentowana książka stanowi trwały i ważny wkład w badania nad europejskim dziewiętnastowiecznym filhellenizmem oraz jednym z jego najistotniejszych i najtrwalszych aspektów – zbieractwem antyków.

Chapters

 • TABLE OF CONTENTS
 • Wstęp .......... 7
 • Rozdział I. Eduard Schaubert w Grecji – od architekta do miłośnika starożytności i kolekcjonera .......... 15
 • Rozdział II. Filhellenizm europejski – przyczyny, rozwój i skutki zjawiska .......... 33
 • Rozdział III. Kolekcjonerstwo starożytności greckich w kontekście rodzącej się nowoczesności .......... 81
 • Rozdział IV. Reprezentacja kolekcjonerstwa – reprezentacja samoidentyfikacji .......... 139
 • Rozdział V. Kolekcja starożytności Eduarda Schauberta .......... 161
 • Podsumowanie .......... 353
 • Literatura .......... 365
 • Aneksy .......... 397
 • Spis ilustracji .......... 457
 • Indeks nazwisk .......... 461
 • Indeks geograficzny .......... 473

Downloads

Download data is not yet available.

Published

December 10, 2019

Details about the available publication format: PDF (The lowest price over the last 30 days: 46 PLN)

PDF (The lowest price over the last 30 days: 46 PLN)

ISBN-13 (15)

978-83-8138-112-3