Veritatem esse quaerendam : prawda w rzymskim procesie cywilnym

Authors

Kamil Sorka
Uniwersytet Jagielloński
https://orcid.org/0000-0002-0681-2865

Keywords:

truth, civil trial, Roman law

Synopsis

VERITATEM ESSE QUAERENDAM: TRUTH IN THE ROMAN CIVIL TRIAL

The book is an attempt to look at the basic values of court proceedings, taking into account the thought and practice of the Roman civil trial. The main research question underlying the dissertation concerns the meaning of the judiciary knowledge of truth in the perspective of the theory and practice of the Roman civil trial. The question can be reduced to whether the Roman civil trial was governed by the principle of material truth or the principle of formal truth.

Chapters

 • TABLE OF CONTENTS
 • Wykaz skrótów .......... 9
 • Podziękowania .......... 13
 • Wstęp .......... 15
 • ROZDZIAŁ I. PRAWDA W OCZACH FILOZOFÓW I PRAWNIKÓW .......... 27
 • 1) Rozumienie prawdy w dyskursie filozoficznym .......... 28
 • 2) Rozumienie prawdy w dyskursie prawniczym .......... 40
 • ROZDZIAŁ II. ŚRODKI NADZWYCZAJNE ZMIERZAJĄCE DO KSZTAŁTOWANIA PRAWDY W RZYMSKIM PROCESIE CYWILNYM .......... 47
 • 1) Iusiurandum in iure – przysięga procesowa przed pretorem .......... 49
 • 2) Confessio in iure – uznanie roszczenia przed pretorem .......... 119
 • 3) Interrogatio in iure – zapytanie przed pretorem .......... 138
 • 4) Wnioski .......... 169
 • ROZDZIAŁ III. ŚRODKI ZWYCZAJNE ZMIERZAJĄCE DO STWIERDZENIA PRAWDY W RZYMSKIM PROCESIE CYWILNYM .......... 173
 • 1) Sędziowska ocena dowodowa .......... 176
 • 2) Typy i charakterystyka środków dowodowych .......... 190
 • 3) Wnioski .......... 274
 • ROZDZIAŁ IV. WYROK W RZYMSKIM PROCESIE CYWILNYM JAKO STWIERDZENIE PRAWDY .......... 277
 • 1) Prawomocność materialna wyroku – res iudicata pro veritate .......... 290
 • 2) Pierwotny kontekst zasady res iudicata pro veritate accipitur .......... 291
 • 3) Ograniczenie prawomocności materialnej wyroku .......... 309
 • 4) Zasada res iudicata pro veritate accipitur w kompilacji justyniańskiej .......... 313
 • 5) Wnioski .......... 314
 • ROZDZIAŁ V. FORMY FALSYFIKACJI WYROKU .......... 317
 • 1) Postępowanie egzekucyjne .......... 319
 • 2) Przywrócenie do stanu poprzedniego .......... 324
 • 3) Apelacja .......... 337
 • 4) Wnioski .......... 3341
 • Zakończenie .......... 343
 • Bibliografia .......... 353
 • Indeks źródeł .......... 379
 • Indeks osobowy .......... 391

Downloads

Download data is not yet available.

Published

December 21, 2021

Categories

Details about the available publication format: PDF

PDF

ISBN-13 (15)

978-83-8138-512-1

Details about the available publication format: Paperback

Paperback

ISBN-13 (15)

978-83-8138-511-4