Współczesna kultura motoryzacyjna jako czynnik bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego

Keywords:

safety, land transport, traffic, communicational culture

Synopsis

MODERN AUTOMOTIVE CULTURE AS A SAFETY FACTOR OF TRAFFIC PARTICIPANTS

The book provides globally the knowledge about the automotive culture, traffic safety, national safety and significance of institutions acting in the scope of the traffic safety. It is addressed to all traffic participants, entities and institutions dealing with the issue of the broadly understood safety of traffic participants and with the protection of life and health. It can be an academic book as well as the basis of education in the field of the traffic safety, internal national safety, transport, logistics and management. Submitting this publication, I would like to express hope that its issues will be interesting for broad circles of readers, academic communities, political elites, experts, institutions and specialists of transport economy. Finally, I would like to state that the issue presented in the book has not been investigated yet and it should constitute further inspiration and interest for scientific activity and institutions specialised and acted in this thematic scope.

Chapters

 • TABLE OF CONTENTS
 • Wstęp .......... 7
 • ROZDZIAŁ I. BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO I JEGO PROBLEMATYKA .......... 15
 • Bezpieczeństwo wewnętrzne i publiczne w aspekcie bezpieczeństwa ruchu drogowego .......... 16
 • Bezpieczeństwo ruchu drogowego według schematu człowiek–droga–pojazd .......... 26
 • Współczesne problemy bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce .......... 38
 • Wpływ infrastruktury drogowej na bezpieczeństwo ruchu drogowego w Polsce .......... 49
 • Nadzór i kontrola bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce .......... 69
 • ROZDZIAŁ II. KULTURA MOTORYZACYJNA UCZESTNIKÓW RUCHU DROGOWEGO A BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO .......... 83
 • Rola edukacji w zakresie kształcenia kultury motoryzacyjnej uczestników ruchu drogowego .......... 85
 • Świadomość komunikacyjna społeczeństwa w zakresie kultury motoryzacyjnej i bezpieczeństwa ruchu drogowego .......... 115
 • Kultura motoryzacyjna i jej wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego .......... 123
 • Konstytucja Kulturalnego Kierowcy w aspekcie uwarunkowań kultury motoryzacyjnej uczestników ruchu drogowego .......... 139
 • Dekalog kierowcy elementem etyki kultury motoryzacyjnej uczestników ruchu drogowego .......... 147
 • ROZDZIAŁ III. KULTURA MOTORYZACYJNA UCZESTNIKÓW RUCHU DROGOWEGO W ŚWIETLE BADAŃ ANKIETOWYCH .......... 157
 • Charakterystyka ankiet – reprezentacja danych wejściowych .......... 162
 • Narzędzia i metody analizy .......... 164
 • Wprowadzanie danych, preprocessing i weryfikacja .......... 166
 • Opracowanie ankiet .......... 173
 • Ankieta 1 (A) .......... 174
 • Ankieta 2 (B) .......... 206
 • Ankieta 3 (C) .......... 219
 • Odniesienie wyników badań do raportu Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji (BRD KGP) .......... 236
 • Analiza wyników badań w aspekcie zasad Konstytucji Kulturalnego Kierowcy .......... 237
 • Zakończenie .......... 241
 • Bibliografia .......... 251
 • Wykaz tabel .......... 259
 • Spis ilustracji .......... 261
 • Aneks .......... 265
 • Skany dokumentów .......... 273
 • Indeks osobowy .......... 285

Author Biography

Lech Hyb

Doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce. Autor wielu publikacji z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym i transporcie, czynny uczestnik międzynarodowych konferencji naukowych, zarówno krajowych, jak i zagranicznych. Jego zainteresowania naukowe dotyczą m.in. problematyki bezpieczeństwa w ruchu drogowym i transporcie w aspektach krajowym i globalnym; bezpieczeństwa osób, mienia i rzeczy; bezpieczeństwa wewnętrznego, zewnętrznego i międzynarodowego; zarządzania kryzysowego; funkcjonowania instytucji i organizacji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo.

Published

December 19, 2021

Details about the available publication format: PDF (The lowest price over the last 30 days: 30 PLN)

PDF (The lowest price over the last 30 days: 30 PLN)

ISBN-13 (15)

978-83-8138-466-7

Details about the available publication format: Paperback

Paperback

ISBN-13 (15)

978-83-8138-465-0