Transfer międzyjęzykowy w tworzeniu wypowiedzi pisemnych w języku niemieckim (L3) u polskich studentów filologii angielskiej

Authors

Joanna Boratyńska-Sumara
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie
https://orcid.org/0000-0001-7564-4538

Keywords:

cross-linguistic transfe, cross-linguistic interactionsm, multilingualism

Synopsis

THE CROSS-LINGUISTIC TRANSFER IN THE PROCESS OF PRODUCING WRITTEN TEXTS IN GERMAN (L3) BY POLISH STUDENTS OF ENGLISH PHILOLOGY

This monograph investigates the phenomenon of cross-linguistic interactions, which are manifested during producing texts in L3 in the school context. Attention is focused here on the analysis of one example concerning manifestations of these interactions – of the cross-linguistic transfer appearing in written texts of English philology students in their second foreign language (L3) – German language.

Chapters

 • TABLE OF CONTENTS
 • Podziękowania .......... 9
 • Wstęp .......... 11
 • ROZDZIAŁ 1. HOLISTYCZNA KONCEPCJA WIELOJĘZYCZNOŚCI .......... 23
 • 1.1. Przyswajanie i uczenie się języków .......... 23
 • 1.2. Kogo można nazwać osobą wielojęzyczną? .......... 26
 • 1.3. Kompleksowość i dynamizm wiedzy wielojęzycznej .......... 28
 • 1.4. Wielojęzyczny leksykon mentalny .......... 31
 • 1.5. Przetwarzanie języka podczas tworzenia wypowiedzi – modele i hipotezy .......... 33
 • 1.6. Świadomość wielojęzyczna a interakcje między językami w umyśle i transfer uczenia się języków .......... 38
 • ROZDZIAŁ 2. TRANSFER MIĘDZYJĘZYKOWY – EWOLUCJA KONCEPCJI BADAWCZYCH .......... 41
 • 2.1. Podejście empiryczne .......... 41
 • 2.2. Podejście kognitywne .......... 50
 • 2.3. Płaszczyzny transferu .......... 57
 • ROZDZIAŁ 3. CZYNNIKI KSZTAŁTUJĄCE TRANSFER MIĘDZYJĘZYKOWY .......... 71
 • 3.1. Dystans typologiczny i psychotypologia .......... 71
 • 3.2. Stopień opanowania języka .......... 79
 • 3.3. Odstęp czasowy od ostatniego użycia języka oraz częstość użycia języka .......... 81
 • 3.4. Rodzaj nabywania wiedzy językowej .......... 83
 • ROZDZIAŁ 4. ANALIZA TRANSFERU MIĘDZYJĘZYKOWEGO NA PODSTAWIE JEGO OBSERWOWALNYCH ŚLADÓW .......... 87
 • 4.1. Koncepcja transferu międzyjęzykowego .......... 87
 • 4.2. Metodologiczne podstawy badania .......... 95
 • 4.3. Klasyfikacja transferu międzyjęzykowego na podstawie klasyfikacji jego obserwowalnych śladów .......... 101
 • ROZDZIAŁ 5. ANALIZA ILOŚCIOWA .......... 169
 • ROZDZIAŁ 6. WNIOSKI .......... 183
 • 6.1. Transfer w leksyce .......... 183
 • 6.2. Transfer w ortografii .......... 190
 • 6.3. Transfer w użyciu rodzajnika .......... 191
 • 6.4. Transfer w gramatyce .......... 192
 • ROZDZIAŁ 7. IMPLIKACJE DYDAKTYCZNE .......... 197
 • Literatura .......... 201
 • Spis tabel .......... 213
 • Spis wykresów .......... 215
 • Spis rycin .......... 216
 • Indeks .......... 229

Published

December 19, 2021

Details about the available publication format: PDF (The lowest price over the last 30 days: 29 PLN)

PDF (The lowest price over the last 30 days: 29 PLN)

ISBN-13 (15)

978-83-8138-528-2

Details about the available publication format: Paperback

Paperback

ISBN-13 (15)

978-83-8138-527-5