Postrzeganie i ocena dzieł sztuki europejskiej XVII i pierwszej połowy XVIII wieku w świetle literatury podróżniczej tego okresu

Authors

Małgorzata Wyrzykowska
Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
https://orcid.org/0000-0002-3373-8912

Keywords:

travels, perception of artworks

Synopsis

This publication belongs to the current of research concerning the reception of art in travel literature. Its purpose is to determine how European artworks of the 17th century and the first half of the 18th century were perceived and evaluated by travellers journeying during this period, i.e. contemporarily in relation to works being then created. The terms: art of that period and present-day art are treated conventionally in this work and are used for the determination of artworks being created from the beginning of the 17th century to the end of the first half of the 18th century. Basic research material comprised source texts, written and printed, from the 17th century and the first half of the 18th century, belonging to travel literature. Over fifty relations were analysed, and a criterion of their choice was primarily defined by occurrence in texts the descriptions of artworks from the 17th century and the first half of the 18th century. A method accepted in this work consisted in analysis of the fragments of texts belonging to travel literature in accounts concerning artworks from the 17th century and the first half of the 18th century, and their subsequent interpretation. Recording artworks in the relations by travellers was an important factor and it was considered as detection. Only appearance, along with naming of a work (from the field of architecture, sculpture or painting), the description and evaluative assessments constituted evidence of its conscious perception. Artworks, which turned out to be especially interesting for travellers, were characterised by these people.

Chapters

 • TABLE OF CONTENTS
 • Wstęp. Cele, metody badań, materiał badawczy i układ pracy .......... 13
 • ROZDZIAŁ I. STAN BADAŃ NAD WYKORZYSTANIEM PIŚMIENNICTWA PODRÓŻNICZEGO Z XVII I PIERWSZEJ POŁOWY XVIII WIEKU DO OCENY POSTRZEGANIA DZIEŁ SZTUKI TEGO OKRESU .......... 25
 • ROZDZIAŁ II. UWARUNKOWANIA POSTRZEGANIA I OCENY DZIEŁ SZTUKI XVII I PIERWSZEJ POŁOWY XVIII WIEKU PRZEZ PODRÓŻNIKÓW TEGO OKRESU .......... 35
 • 1. Problematyka postrzegania dzieł sztuki przez podróżników .......... 35
 • 2. Rola kartografii w ukazywaniu dzieł sztuki .......... 51
 • 3. Rola grafiki w prezentowaniu dzieł sztuki w świetle literatury podróżniczej .......... 55
 • 4. Rola przewodników w przedstawianiu dzieł sztuki .......... 60
 • ROZDZIAŁ III. POSTRZEGANIE NOWO ZAKŁADANYCH I MODERNIZOWANYCH ZAŁOŻEŃ URBANISTYCZNYCH PRZEZ PODRÓŻNIKÓW W XVII I PIERWSZEJ POŁOWIE XVIII WIEKU .......... 77
 • ROZDZIAŁ IV. ARCHITEKTURA SAKRALNA XVII I PIERWSZEJ POŁOWY XVIII WIEKU W OCENIE PODRÓŻNIKÓW TEGO CZASU .......... 103
 • 1. Ocena rzymskokatolickich budowli sakralnych XVII i pierwszej połowy XVIII wieku .......... 105
 • 2. Anglikańska katedra św. Pawła w Londynie i inne budowle sakralne miasta .......... 136
 • 3. Architektura protestancka Niemiec i Niderlandów Północnych .......... 146
 • 4. Elementy analizy architektonicznej budowli sakralnych w literaturze podróżniczej .......... 156
 • 5. Spory doktrynalne dotyczące wystroju i wyposażenia wnętrz budowli sakralnych z XVII i pierwszej połowy XVIII wieku w relacjach podróżników .......... 167
 • ROZDZIAŁ V. POSTRZEGANIE ARCHITEKTURY ŚWIECKIEJ XVII I PIERWSZEJ POŁOWY XVIII WIEKU W ŚWIETLE LITERATURY PODRÓŻNICZEJ TEGO CZASU .......... 173
 • 1. Uwagi ogólne .......... 173
 • 2. Architektura pałaców miejskich w świetle opinii podróżników tego czasu .......... 183
 • 3. Budowle publiczne .......... 241
 • 4. Wille i pałace podmiejskie .......... 250
 • 5. Ocena architektury rezydencjonalnej .......... 257
 • 6. Architekci XVII i pierwszej połowy XVIII wieku w opiniach podróżników .......... 280
 • ROZDZIAŁ VI. POSTRZEGANIE ÓWCZESNEJ RZEŹBY W ŚWIETLE LITERATURY PODRÓŻNICZEJ XVII I PIERWSZEJ POŁOWY XVIII WIEKU .......... 291
 • 1. Modni rzeźbiarze XVII i pierwszej połowy XVIII wieku w oczach podróżników .......... 292
 • 2. Charakterystyka rzeźby XVII i pierwszej połowy XVIII wieku w świetle literatury podróżniczej .......... 302
 • 3. Ocena rzeźb ze względu na funkcje i temat w świetle literatury podróżniczej XVII i pierwszej połowy XVIII wieku .......... 314
 • 4. Problematyka materiału ówczesnej rzeźby w relacjach podróżniczych .......... 348
 • 5. Rola rzeźby w tworzeniu komplementarnych wnętrz XVII i pierwszej połowy XVIII wieku w świetle literatury podróżniczej .......... 362
 • ROZDZIAŁ VII. POSTRZEGANIE I OCENA ÓWCZESNEGO MALARSTWA W ŚWIETLE LITERATURY PODRÓŻNICZEJ XVII I PIERWSZEJ POŁOWY XVIII WIEKU .......... 369
 • 1. Modni ówcześnie malarze w świetle literatury podróżniczej XVII i pierwszej połowy XVIII wieku .......... 371
 • 2. Sądy artystyczne dotyczące ówczesnego malarstwa w świetle literatury podróżniczej .......... 413
 • 3. Środki malarskiego wyrazu i elementy oceny obrazu w świetle literatury podróżniczej XVII i pierwszej połowy XVIII wieku .......... 419
 • ROZDZIAŁ VIII. PODSUMOWANIE .......... 435
 • 1. Zainteresowanie sztuką współczesną wśród podróżników w XVII i pierwszej połowie XVIII wieku .......... 435
 • 2. Kryteria oceny dzieł sztuki XVII i pierwszej połowy XVIII wieku oraz terminologia w ówczesnych opisach podróżniczych .......... 438
 • 3. Porównania dzieł sztuki w literaturze podróżniczej .......... 450
 • 4. Stosunek do antyku w relacjach podróżniczych .......... 456
 • 5. Charakterystyka ówczesnej sztuki w literaturze podróżniczej tego okresu .......... 470
 • Zakończenie .......... 495
 • Bibliografia .......... 501
 • Spis ilustracji .......... 539
 • Aneks .......... 545
 • Indeks osobowy .......... 569
 • Indeks topograficzno-rzeczowy .......... 583

Published

December 20, 2021

Details about the available publication format: PDF (The lowest price over the last 30 days: 48 PLN)

PDF (The lowest price over the last 30 days: 48 PLN)

ISBN-13 (15)

978-83-8138-477-3

Details about the available publication format: Paperback

Paperback

ISBN-13 (15)

978-83-8138-476-6