Symboliczne wymiary birmańskiego nacjonalizmu i polityki w latach 1885‒2015

Authors

Tobiasz Targosz
Uniwersytet Jagielloński, Kraków
https://orcid.org/0000-0002-4094-0318

Keywords:

Myanmar, Burma, historical anthropology

Synopsis

This book focuses on the symbolic aspects of Burmese nationalism. The subject of the publication concentrates on the relationship between symbolic culture and politics on the example of political, social, religious, and cultural changes taking place in Burma in the period from 1885 to 2015. Such a long time range results from the desire to present radical changes in local culture and political and social life that took place over the hundred years separating these dates. It results from the fact that nation-building processes are always in line with the tradition of Braudel’s “long duration”. The presented analysis of changes in the years 1885–2015 is not a “trivial” and typical political history, described by Fernand Braudel as courtedurée. The conclusions result here from the awareness that only a two-sided analysis, both in the context of longedurée and courtedurée, will make it possible to grasp the full picture of the issue under study.

Chapters

 • TABLE OF CONTENTS
 • Wstęp .......... 9
 • Studia nad Birmą i Azją Południowo-Wschodnią .......... 25
 • ROZDZIAŁ I. WPROWADZENIE W PROBLEMATYKĘ SYMBOLICZNYCH WYMIARÓW NACJONALIZMU .......... 39
 • 1.1. Badania nad nacjonalizmem w perspektywie interdyscyplinarnej .......... 43
 • 1.2. Główne perspektywy badawcze w badaniach nad nacjonalizmem .......... 51
 • 1.3. Postkolonializm a nacjonalizm .......... 61
 • 1.4. Symboliczne wymiary nacjonalizmu .......... 70
 • 1.5. Nacjonalizm ‒ przypadek birmański .......... 80
 • ROZDZIAŁ II. BIRMA W OKRESIE KOLONIALNYM .......... 87
 • 2.1. Konteksty kulturowe Birmy na tle regionu Azji Południowo-Wschodniej .......... 91
 • 2.2. Kolonialne ingerencje. Birma pod władzą brytyjską .......... 98
 • 2.3. Walka na symbole w kolonialnej Birmie .......... 110
 • 2.4. Rozwój birmańskich ugrupowań nacjonalistycznych .......... 143
 • ROZDZIAŁ III. OD JAPOŃSKIEGO INTERREGNUM PRZEZ „BUDDYJSKĄ DEMOKRACJĘ” DO WOJSKOWEJ DYKTATURY. BIRMA W LATACH 1937‒1988 .......... 161
 • 3.1. Birma od wybuchu drugiej wojny do upadku dyktatury generała Ne Wina ‒ zarys historyczny .......... 166
 • 3.2. Adipati i „nat niepodległości” .......... 176
 • 3.3. Polityka jako droga do nibbany za rządów U Nu .......... 197
 • 3.4. Birmańska droga do socjalizmu w „Pustelniczym Królestwie” generała Ne Wina .......... 210
 • ROZDZIAŁ IV. POLITYKA SYMBOLI, RÓŻNE NARRACJE WSPÓŁCZESNEJ BIRMAŃSKOŚCI .......... 231
 • 4.1. Symboliczne zmagania pomiędzy juntą a „natem demokracji”. Od oporu do sojuszu .......... 234
 • 4.2. 969 ‒ symbolika buddyjskiego etnonacjonalizmu .......... 263
 • Epilog .......... 275
 • Wykaz skrótów nazw organizacji politycznych .......... 293
 • Bibliografia .......... 307
 • Indeks osobowy .......... 325

Published

December 21, 2021

Details about the available publication format: PDF (Open Access)

PDF (Open Access)

ISBN-13 (15)

978-83-8138-516-9

Details about the available publication format: Paperback

Paperback

ISBN-13 (15)

978-83-8138-515-2