Katalog krakowskich druków muzycznych z lat 1850-1918

Authors

Michał Lewicki
Biblioteka Jagiellońska, Kraków

Keywords:

krakowskie druki muzyczne, 1850-1918, katalog

Synopsis

Niniejszy katalog powstał w wyniku badań nad krakowskim edytorstwem muzycznym w II połowie XIX wieku, których rezultatem jest monografia Edytorstwo muzyczne w Krakowie w latach 1850–1918. Dokumentuje on dorobek krakowskich wydawców w zakresie edytorstwa muzycznego, odtworzony na podstawie obszernych kwerend bibliotecznych i badań źródłowych. W katalogu odnotowanych zostało 1366 tytułów druków muzycznych w przeszło 1730 nakładach. Z konieczności zidentyfikowania poszczególnych nadkładów nut, różniących się nierzadko jedynie drobnymi szczegółami, opisy katalogowe opatrzono szczegółowymi odpisami stron tytułowych i innych elementów publikacji nutowych, inspirowanymi metodą opisu przyjętą przez J. Rinka i Ch. Grabowskiego w katalogu pierwodruków Fryderyka Chopina. Całość została opatrzona dziewięcioma indeksami.

Chapters

  • TABLE OF CONTENTS
  • Wprowadzenie .......... 7
  • Wykaz siglów bibliotecznych.......... 12
  • Skróty bibliograficzne .......... 13
  • Katalog .......... 15
  • Uzupełnienia .......... 849
  • Indeksy .......... 853

Published

August 31, 2022

Details about the available publication format: PDF (Open Access)

PDF (Open Access)

ISBN-13 (15)

978-83-8138-533-6

Details about the available publication format: Paperback

Paperback

ISBN-13 (15)

978-83-960916-2-8