Utopia jest sprzedawana oddzielnie : polityczność science fiction w recepcji fanowskiej (na przykładzie Star Treka)

Authors

Agnieszka Urbańczyk
Uniwersytet Jagielloński, Kraków
https://orcid.org/0000-0002-6911-3703

Keywords:

fan studies, science fiction, recuperation

Synopsis

UTOPIA IS SOLD SEPARATELY. THE POLITICS OF THE SCIENCE FICTION GENRE IN FAN RECEPTION (AS ILLUSTRATED BY STAR TREK)

The subject of Agnieszka Urbańczyk’s monograph is fan reception of political content in works of science fiction and the way of shaping subsequent texts in official circulation by the reception. Since the discussed genre presents – just like utopias do – the possibility of a change and exposes elements which are conditioned and arbitrary in our social reality, theoreticians have often described it as political by definition. The formalist tradition of science fiction studies treats the genre as counter-hegemonic and sometimes leftist by nature. The monograph focuses on the popular, politically engaged and utopian Star Trek series, which has been a carrier of socially progressive content since the 1960s and – at least since 1980s – anticapitalist messages. In the centre of the author’s argument, there are political metaphors. Each of them requires interpretation, but they have been established via elements named and described on the literal level of the text and thus they may be completely missed by the audience. In her analysis of the text itself, conducted from the perspective of transmedia narratology, biopolitics and political theology, the author stresses points where the literal level opens to interpretation incompatible with the intent of series creators, facilitating the recuperation of potentially subversive messages. The multi-billion dollar franchise, albeit critical towards capitalism, functions thanks to capitalism and, by engaging fans, facilitates its growth.

Chapters

 • TABLE OF CONTENTS
 • WPROWADZENIE .......... 11
 • Kultura konwergencji .......... 16
 • Metodologia i wybór materiału .......... 26
 • Przegląd zagadnień .......... 32
 • CZĘŚĆ PIERWSZA: POLITYCZNOŚĆ, SCIENCE FICTION, FANDOM I SPOSOBY MÓWIENIA NA ICH TEMAT. PODSTAWOWE POJĘCIA I RYS FAKTOGRAFICZNY
 • 1. Polityczność a ideologia, hegemonia i subwersja .......... 39
 • 2. Gatunek polityczny .......... 69
 • 3. Sztafaż i światoopowieść. Metafora a status ontyczny fikcyjnego świata .......... 103
 • 4. Problematyzacja odbioru w fan studies i pozycja badacza .......... 129
 • 5. Fandom czy fandomy? .......... 155
 • 6. Fandom polski czy fandom w Polsce? .......... 219
 • 7. #StarTrekinPoland .......... 275
 • CZĘŚĆ DRUGA: STAR TREK JAKO TEKST POLITYCZNY
 • 1. Świat na wyczerpaniu. Star Trek jako reprezentant gatunku eschatologicznego .......... 330
 • 2. Demonizacja rozumu oświeceniowego. Federacja jako instytucja biowładzy .......... 353
 • 3. Apendyks. Makrometafora Star Treka na tle światoopowieści (pozornie) pokrewnych gatunkowo .......... 379
 • CZĘŚĆ TRZECIA: RECEPCJA I ZAANGAŻOWANIE FANOWSKIE
 • 1. „Demokracja fanów” .......... 399
 • 2. Sprawczość czy podmiotowość? .......... 404
 • 3. Tekst jako pretekst .......... 416
 • 4. Światoopowieść jako byt autonomiczny .......... 440
 • 5. Polityczność tekstualnej powierzchni .......... 479
 • 6. Nieunikniona wielowariantywność makrometafory .......... 500
 • 7. Od subwersji do narracji hegemonicznych – slash jako przestrzeń .......... 513
 • CZĘŚĆ CZWARTA: „TO NIE JEST STAR TREK TWOJEGO OJCA”
 • 1. Star Trek: Special Edition .......... 559
 • 2. Restart światoopowieści .......... 581
 • 3. Reakcja fanowska .......... 593
 • 4. Tymczasowa „ucieczka z tekstowego więzienia”. Światoopowieść seriali po restarcie .......... 609
 • 5. Odejście od makrometafory i naturalizacja hegemonii .......... 621
 • 6. Odwołanie przyszłości .......... 641
 • ZAKOŃCZENIE .......... 657
 • PODZIĘKOWANIA .......... 683
 • FILMOGRAFIA .......... 689
 • BIBLIOGRAFIA .......... 689
 • INDEKS OSOBOWY .......... 729
 • INDEKS OBJAŚNIEŃ POJĘĆ .......... 741

Published

December 14, 2021

Details about the available publication format: PDF (The lowest price over the last 30 days: 34 PLN)

PDF (The lowest price over the last 30 days: 34 PLN)

ISBN-13 (15)

978-83-8138-496-4

Details about the available publication format: Paperback

Paperback

ISBN-13 (15)

978-83-8138-495-7