Pan Tadeusz i Kresy : studia językoznawcze

Authors

Monika Szpiczakowska
Uniwersytet Jagielloński
https://orcid.org/0000-0002-8063-2264

Keywords:

language of Pan Tadeusz, dialect of the Northern Borderlands, general Polish language

Synopsis

PAN TADEUSZ AND THE BORDERLANDS: LINGUISTIC STUDIES

The book presents chosen articles of Monika Szpiczakowska, habilitated doctor and professor of the Jagiellonian University in the years 1993–2018. This material had been already published in scientific journals and collective volumes. It consists of two parts: From the past and present of the Polish language in the Northern Borderlands and About the language of Pan Tadeusz. Altogether, it contains fourteen texts.

Chapters

 • TABLE OF CONTENTS
 • Profesor Monika Szpiczakowska .......... 7
 • Monika Szpiczakowska. Spis publikacji za lata 1983–2020 .......... 15
 • I. Z PRZESZŁOŚCI I TERAŹNIEJSZOŚCI POLSZCZYZNY PÓŁNOCNOKRESOWEJ
 • Nazewnictwo osobowe w Aktach Wielkiego Księstwa Litewskiego od XVI do XVIII wieku .......... 21
 • Dialekt północnokresowy wobec normy i uzusu polskiego języka ogólnego XIX wieku i polskich gwar etnicznych .......... 35
 • Dialekt północnokresowy wobec polskiego języka ogólnego i polskich gwar etnicznych .......... 45
 • O pewnym przypadku akania w dialekcie północnokresowym (osobliwa forma narzędnika liczby pojedynczej rodzaju żeńskiego) .......... 53
 • Dialekt północnokresowy a polszczyzna na Litwie i Białorusi po drugiej wojnie światowej. Sprawy terminologiczne .......... 61
 • II. O JĘZYKU PANA TADEUSZA
 • Rękopis a wydania Pana Tadeusza jako świadectwo cech językowych poety (na przykładzie użyć samogłosek nosowych) .......... 75
 • Cechy wymowy Adama Mickiewicza na podstawie rymów Pana Tadeusza .......... 89
 • Formy i funkcje imiesłowów w Panu Tadeuszu Adama Mickiewicza na tle normy językowej XIX wieku .......... 97
 • O pewnych użyciach spółgłosek c, ć w Panu Tadeuszu Adama Mickiewicza .......... 103
 • O języku Pana Tadeusza Adama Mickiewicza .......... 107
 • Nowe uwagi o rymach z ó w Panu Tadeuszu Adama Mickiewicza .......... 115
 • O pewnych użyciach form czasu przeszłego w Panu Tadeuszu Adama Mickiewicza .......... 125
 • O słownictwie opisów przyrody w Panu Tadeuszu Adama Mickiewicza .......... 133
 • Rzeczowniki z przyrostkiem -ota w Panu Tadeuszu Adama Mickiewicza (analiza słownikowa) .......... 141

Published

March 4, 2022

Details about the available publication format: PDF (Open Access)

PDF (Open Access)

ISBN-13 (15)

978-83-8138-578-7

Details about the available publication format: Paperback

Paperback

ISBN-13 (15)

978-83-8138-577-0