Nawiązane ogniwo : studia o poezji Cypriana Norwida i jej kontekstach

Authors

Grażyna Halkiewicz-Sojak
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
https://orcid.org/0000-0003-4622-7529

Keywords:

Cyprian Norwid, poetry

Synopsis

THE BINDING LINK: STUDIES ON THE POETRY OF CYPRIAN NORWID AND ITS CONTEXTS

The studies and outlines gathered in the book have been written for the decade. In the centre of the historic – literary reflection included there are the works of Cyprian Norwid. Their reading became a point of entry for the interpretation of several various threads of the 19th century heritage, hence, the contexts in the subtitle, and a voice in the currently open discussion on the place of the writer in the tradition and on the background of the trends important in the artistic culture of last two centuries.

Chapters

 • TABLE OF CONTENTS
 • Wprowadzenie .......... 7
 • CZĘŚĆ I. O STANIE BADAŃ ..........
 • Rozdział I. Monografia Cypriana Norwida – książka postulowana, ale czy możliwa .......... 13
 • Rozdział II. Dzieła wszystkie Cypriana Norwida – nowe wydanie krytyczne utworów artysty .......... 23
 • CZĘŚĆ II. Z GENOLOGICZNEJ PERSPEKTYWY
 • Rozdział III. Młodzieńcze „fantazje” Cypriana Norwida .......... 31
 • Rozdział IV. „Chrześcijańska drama” na styku kultur. O dyptyku Norwida Tyrtej, Za kulisami .......... 41
 • Rozdział V. Liryczne ramy dramatycznego dyptyku .......... 57
 • Rozdział VI. Rapsod i rapsodyczność w dykcji poetyckiej i refleksji Cypriana Norwida i Karola Wojtyły .......... 71
 • Rozdział VII. Żywioł eseistyczny w prozie Norwida .......... 79
 • Rozdział VIII. Norwidowskie sposoby kontaminacji gatunków literackich .......... 91
 • CZĘŚĆ III. W KRĘGU NORWIDOWSKICH MOTYWÓW – KONTEKSTY I INTERPRETACJE
 • Rozdział IX. Orfeusz Mickiewicza, Krasińskiego i Norwida na tle tradycji motywu .......... 105
 • Rozdział X. Byron – Epimenides. Podstawy Norwidowskiej paraleli .......... 129
 • Rozdział XI. Pogańska słowiańszczyzna a chrześcijaństwo – warianty romantycznych odczytań .......... 137
 • Rozdział XII. „Apokaliptyczne” wiersze Cypriana Norwida .......... 151
 • Rozdział XIII. Norwidowskie motywy „Piasta kołodzieja” i „Rzymu” jako argument w sporze o uniwersalizm pisarza .......... 171
 • Rozdział XIV. Quidam – Norwidowska przypowieść o cierpieniu .......... 181
 • Rozdział XV. Norwidowskie metafory i definicje piękna .......... 191
 • Rozdział XVI. Rozebrana, czyli Norwidowska ballada o nadziei .......... 205
 • Rozdział XVII. Salvator Rosa – jeszcze jedna siedemnastowieczna inspiracja Norwida .......... 215
 • Rozdział XVIII. Między karczmą a salonem – Norwid o sztuce flamandzkiej i… polskiej .......... 229
 • CZĘŚĆ IV. VARIA
 • Rozdział XIX. Poezja Krasińskiego – martwy czy godny nowego odczytania fragment romantycznego paradygmatu? .......... 243
 • Rozdział XX. Romantyczne pierwiastki w poezji i postawie poetyckiej Zbigniewa Herberta – rekonesans .......... 257
 • Rozdział XXI. O Norwidzie po raz trzeci .......... 273
 • Rozdział XXII. Profesor Zofia Stefanowska – in memoriam .......... 283
 • Nota bibliograficzna .......... 291
 • Bibliografia .......... 293
 • Spis ilustracji .......... 305
 • Nota od redakcji .......... 307
 • Indeks osobowy .......... 313

Author Biography

Grażyna Halkiewicz-Sojak, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Związana z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu, historyk literatury, członkini zarządu Towarzystwa Naukowego w Toruniu, Rady Fundacji Museion Norwid, komitetów redakcyjnych Dzieł wszystkich Cypriana Norwida oraz rocznika „Studia Norwidiana”. Została odznaczona srebrnym medalem „Gloria Artis” i medalem Komisji Edukacji Narodowej. Jej badania skupiają się na literaturze okresu romantyzmu, zwłaszcza na twórczości Cypriana Norwida oraz Zygmunta Krasińskiego, co znalazło wyraz w licznych artykułach i kilku książkach, np. Byron w twórczości Norwida (1994), Wobec tajemnicy i prawdy. O Norwidowskich obrazach „całości” (1998), „Przedświt” Zygmunta Krasińskiego (2004), Nawiązane ogniwo (2010). W obręb jej zainteresowań naukowych wchodzą również zagadnienia związane z recepcją poezji XIX wieku w XX-wiecznej i współczesnej literaturze (zob. np. Karol Wojtyła/Jan Paweł II wobec tradycji kultury polskiej [współautorstwo, 2015], „Znalazłem ciszę…” Tadeusz Różewicz w szkole Cypriana Norwida [2021]).

Published

December 19, 2021

Details about the available publication format: PDF (The lowest price over the last 30 days: 30 PLN)

PDF (The lowest price over the last 30 days: 30 PLN)

ISBN-13 (15)

978-83-8138-556-5

Details about the available publication format: Paperback

Paperback

ISBN-13 (15)

978-83-8138-555-8