Wokół liryki i liryczności doby romantyzmu

Authors

Czesław Zgorzelski

Keywords:

lyric poetry, lyricism, aesthetics, poetic art, genology

Synopsis

The volume presents the research of Czesław Zgorzelski (1908-1996) on poetic art and aesthetics of lyricism in the Romantic period. However, the first two studies concern diversity of stylish phenomena in the Stanisław Enlightenment (Among the Stars of Stanisław Lyric Poetry) and works of the most significant poet of Pre-Romanticism (The Creative Way of Kazimierz Brodziński). The chapter The Romantic Breakthrough in the History of the Polish Lyric Poetry presents the most general factors of the romantic transformation in lyric poetry, and this change has been shown in a close relation with the state of lyric poetry in the years 1795-1820. The Lyricism of Poetry in Romanticism is a small, aesthetic and genological monograph which includes sequentially: characteristics of lyricism (as a aesthetic category connected with the subjectivity of utterances and present in diverse intensity regardless of the type or genre of the work), lyricism in lyric and dramatic constructions, principal genres of romantic lyric poetry, poetics of this lyric poetry, and lyric achievements of Mickiewicz, Słowacki, Norwid.

Chapters

 • TABLE OF CONTENTS
 • Rozdział I. Wśród gwiazd liryki stanisławowskiej .......... 7
 • Rozdział II. Droga twórcza Kazimierza Brodzińskiego (w 150-lecie śmierci) .......... 27
 • Rozdział III. Przełom romantyczny w dziejach liryki polskiej .......... 45
 • Rozdział IV. Liryczność poezji romantycznej .......... 57
 • Rozdział V. Drogi rozwojowe liryki Mickiewiczowskiej .......... 71
 • Rozdział VI. Elegijna poezja Mickiewicza .......... 87
 • Rozdział VII. W strefie liryczności Pana Tadeusza .......... 105
 • Rozdział VIII. W krainach poezji Mickiewiczowskiej .......... 135
 • Rozdział IX. Rozłączenie Słowackiego .......... 165
 • Rozdział X. Na sprowadzenie prochów Napoleona .......... 181
 • Rozdział XI. „Miniatury” liryczne Słowackiego .......... 203
 • Rozdział XII. O śpiewnej oraz retorycznej organizacji poezji Słowackiego .......... 229
 • Rozdział XIII. Dzieje psalmu Super flumina Babylonis w poezji polskiej XIX wieku .......... 257
 • Rozdział XIV. Jak doszło do kariery piosenki w poezji romantycznej? .......... 277
 • Rozdział XV. Elementy „muzyczności” w poezji lirycznej .......... 299
 • Rozdział XVI. Historycznoliterackie perspektywy genologii w badaniach nad liryką .......... 317
 • Bibliografia .......... 335
 • Nota od redakcji .......... 343
 • Indeks nazwisk .......... 351

Author Biography

Czesław Zgorzelski

Wybitny historyk literatury polskiej, znawca epok oświecenia i romantyzmu, filolog edytor (przede wszystkim dzieł poetyckich Adama Mickiewicza i Kazimierza Brodzińskiego). Od 1956 r. profesor nadzwyczajny, a od 1968 r. profesor zwyczajny. Pracownik Uniwersytetu Wileńskiego, wykładowca na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, od 1950 r. profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Żołnierz Armii Krajowej, członek zespołu redakcyjnego „Tygodnika Powszechnego”, pracował również w Wydawnictwie Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu. Laureat Nagrody Fundacji Jurzykowskiego, odznaczony Orderem Świętego Grzegorza Wielkiego. Do jego najważniejszych dzieł naukowych należą: Duma poprzedniczka ballady (1949), O lirykach Mickiewicza i Słowackiego. Eseje i studia (1961), O sztuce poetyckiej Mickiewicza. Próby zbliżeń i uogólnień (1976), Liryka w pełni romantyczna. Studia i szkice o wierszach Słowackiego (1981). Opublikował również m.in. tom szkiców historycznoliterackich Od Oświecenia ku Romantyzmowi i współczesności (1978) oraz zbiór studiów o liryce religijnej oświecenia i romantyzmu „W Tobie jest światłość” (1986). Poza tym opracował antologię Ballada polska (wraz z Ireneuszem Opackim), której pierwsze wydanie ukazało się w 1962 r. W 1988 r. wyszły Zarysy i szkice literackie, a w 1993 r. – Obserwacje. Ostatnia książka: Przywołane z pamięci (1996) ma charakter wspomnieniowy.

Published

December 28, 2021

Details about the available publication format: PDF (The lowest price over the last 30 days: 30 PLN)

PDF (The lowest price over the last 30 days: 30 PLN)

ISBN-13 (15)

978-83-8138-554-1

Details about the available publication format: Paperback

Paperback

ISBN-13 (15)

978-83-8138-553-4