Słowianie wschodni a europejskie tradycje kulturowe

Authors

Helena Duć-Fajfer (ed)
Jagiellonian University, Kraków, Poland
https://orcid.org/0000-0001-9436-3846
Józef Kuffel (ed)
Jagiellonian University, Kraków, Poland
https://orcid.org/0000-0001-8223-6209

Keywords:

Slavic studies, European culture, cultral traditions, Ryszard Łużny, Słowianie, slawistyka, kultura europejska

Synopsis

Podjęcie wspólnej, systematycznej refleksji słowianoznawców studiujących bogatą i oryginalną spuściznę literatur wschodnich Słowian – w duchu kontynuacji myśli prof. Łużnego, inspirowanej z kolei osiągnieciami wielkich protoplastów powojennej slawistyki – mogłoby stanowić obiecujący punkt wyjścia do odnowy i ukierunkowania polskich badań słowianoznawczych. Rodziła się ona w twórczym napięciu nieustannych spotkań o charakterze interdyscyplinarnym uczonych i dydaktyków, nie tylko krajowych (wystarczy przypomnieć bliskie kontakty z prof. Dymitrem Lichaczowem oraz petersburskim środowiskiem Rosyjskiej Akademii Nauk „Dom Puszkina”), w tym zwłaszcza niezwykle aktywnego naukowo grona własnych uczniów. Wydaje się, że podjęcie dzisiaj wysiłku reintegracji polskiej slawistyki wokół myśli i osoby prof. Ryszarda Łużnego byłoby ważnym krokiem w kierunku kształtowania jej tożsamości w nowej złożonej sytuacji humanistyki, a jednocześnie rokuje nadzieje na wypełnienie jego testamentu duchowego.

Ze Słowa od redakcji

Chapters

Published

December 10, 2019

Details about the available publication format: Paperback

Paperback

ISBN-13 (15)

978-83-8138-118-5