Pomiędzy klasycznością a romantycznością : młodzi autorzy Wilna, Krzemieńca i Lwowa wobec przemian w literaturze polskiej lat 1817-1828

Authors

Monika Stankiewicz-Kopeć
Akademia Ignatianum w Krakowie
https://orcid.org/0000-0003-1650-3887

Keywords:

literary awareness, early Romanticism, romantic breakthrough

Synopsis

The aim of the book is to capture the character of formation and differentiation of literary awareness characterising authors concentrated in four – the most important at that time – literary and cultural environments: in Vilnius (chapter I), Krzemieniec (chapter II), Lviv (chapter III) and Warsaw (chapter IV, summarising), and to conduct the analysis of transitional, boundary manifestations between the Enlightenment and Romanticism as a background for works which are early romantic from the chronological and worldview perspective. This approach allowed to capture the remarkability of early Romanticism and to determine its chronological boundaries in literary process. The centres detailed in the treatise – Vilnius, Krzemieniec, Lviv – constitute perfect subject matter for this purpose since they allow to trace micro-changes taking place within the awareness of authors from these centres in different conditions (social and political, cultural) in the same time range (1817-1828). The subject area discussed in the book provoke reflection on the complexity of the literary and worldview transition from the Enlightenment to Romanticism, and on – what is important – the legitimacy of the unusually popular expression: „romantic breakthrough”. The book also prompts considerations about the forms of currents and their relations. Finally, it inspires reflection on the course of forming of the early romantic worldview.

Chapters

 • TABLE OF CONTENTS
 • WPROWADZENIE .......... 9
 • ROZDZIAŁ I. WILNO .......... 35
 • I. Filomaci wileńscy .......... 35
 • II. Świadomość literacka .......... 52
 • ROZDZIAŁ II. KRZEMIENIEC .......... 115
 • I. Stan badań, formy organizacyjne .......... 115
 • II. Krzemieniec literacki – uwagi ogólne .......... 119
 • III. Przejawy świadomości literackiej .......... 131
 • ROZDZIAŁ III. LWÓW .......... 175
 • I. Towarzystwo Ćwiczącej się Młodzieży w Literaturze Ojczystej w świetle dokumentów Archiwum (1817-1819) .......... 175
 • II. Świadomość literacka autorów lwowskich po 1819 r. ........... 205
 • ROZDZIAŁ IV. ROMANTYCZNY OBRAZ ŚWIATA I JEGO ALTERNATYWY. PODSUMOWANIE .......... 231
 • I. Wszystkie drogi prowadzą do… Warszawy .......... 231
 • III. Ku cezurze 1828 r. .......... 279
 • Nota od redakcji .......... 285
 • Bibliografia .......... 291
 • Indeks osobowy .......... 313
 • Indeks geograficzny .......... 325

Author Biography

Monika Stankiewicz-Kopeć, Akademia Ignatianum w Krakowie

Absolwentka polonistyki na Uniwersytecie Jagiellońskim, profesor Akademii Ignatianum w Krakowie (prorektor ds. studenckich, kierownik Katedry Dziedzictwa Kulturowego), zastępczyni redaktora czasopisma naukowego „Rocznik Filozoficzny Ignatianum”, członkini redakcji „Perspektyw Kultury”. Zainteresowania badawcze Autorki to m.in.: konteksty i recepcja literatury i kultury XIX wieku (zwłaszcza jego pierwszej połowy); problematyka urbanistyczna i cywilizacyjna oraz spory modernizacyjne w piśmiennictwie polskim pierwszej połowy XIX wieku; rola i znaczenie jezuitów w kulturze polskiej. Oprócz niniejszej monografii Autorka wydała jeszcze dwie inne: Pominięte, niedocenione, niedokończone. Studia i rozprawy o kulturze literackiej XIX wieku (2013) oraz Miasto i cywilizacja w kontekście sporów modernizacyjnych w piśmiennictwie polskim lat 1800–1830. Studia (2018). Pod jej redakcją ukazało się pięć monografii naukowych, m.in.: Rzecz o dziele Piotra Skargi SJ (2013); Narodziny Rzeczpospolitej Krakowskiej (2016); Ślady Szekspira. Jego dzieło w literaturze i teatrze (2018). W jej opracowaniu wyszły Obrazy litewskie Ignacego Chodźki (2010), jest również autorką ponad 50 artykułów naukowych.

Stankiewicz-Kopec-Pomiedzy-klasycznoscia-a-romantycznoscia

Published

December 20, 2021

Details about the available publication format: PDF (The lowest price over the last 30 days: 30 PLN)

PDF (The lowest price over the last 30 days: 30 PLN)

ISBN-13 (15)

978-83-8138-548-0

Details about the available publication format: Paperback

Paperback

ISBN-13 (15)

978-83-8138-547-3