Polsko-rosyjskie spotkania w przestrzeni kultury muzycznej: XIX wiek i początek XX stulecia

Authors

Renata Suchowiejko (ed)
Uniwersytet Jagielloński, Kraków
https://orcid.org/0000-0001-7235-739X

Keywords:

Polish-Russian Encounters, Musical Culture, musical Polonia in Moscow

Synopsis

POLISH-RUSSIAN ENCOUNTERS IN THE SPACE OF MUSICAL CULTURE: THE 19TH AND EARLY 20TH CENTURIES

Musicians travel: in their youth, to learn and perfect their métier; later, to gain fame and recognition, secure artistic and financial satisfaction. Circulating music prints reach various recipients at home and abroad, while the production and distribution of such publications depend mainly on the needs and tastes of consumers. Musical instruments provided by the music industry also find their way to many customers. This industry is an integral part of culture as it provides the material basis for creating and performing music. Musical culture emerges ‘in movement’: through encounters and the exchange of people, compositions, ideas, and physical goods. It has its own dynamics and channels of expansion; it relies on extensive and ever changing networks on personal, professional, institutional, and commercial levels. This musical exchange happens across state borders; it is not blocked by geography or politics, although both may affect it to an extent. The present collective work Polsko-rosyjskie spotkania w przestrzeni kultury muzycznej (XIX wiek i początek XX stulecia) [Polish-Russian Encounters in the Space of Musical Culture: The 19th and Early 20th Centuries] attempts to show this exchange through the testimony of historical sources: autographs, music prints, records of social life (concert programmes), and press materials. The main focus of the articles is on the presence of Polish music and Polish musicians in Russian culture; however, there is also a discussion of the opposite perspective, of Russian music and musicians in Polish culture.

Chapters

 • TABLE OF CONTENTS
 • WSTĘP
 • „Spotkania w kulturze” – w poszukiwaniu miejsc wspólnych i świadectw obecności .......... 9
  Renata Suchowiejko
 • RUCH KONCERTOWY I KRYTYKA MUZYCZNA
 • Henryk Wieniawski – przegląd prasy rosyjskiej z lat 1848–1872. Od debiutu w Petersburgu do wyjazdu na amerykańskie tournée .......... 21
  Renata Suchowiejko
 • Tancerz Teatrów Cesarskich Feliks Iwanowicz Krzesiński. Szkic do portretu .......... 53
  Irina Bogłaczewa
 • Теodor Leszetycki w Pianopolis – Petersburgu XIX wieku. Sylwetka artysty i pedagoga .......... 81
  Semyon Zaborin
 • Polscy pianiści i pianistki w życiu muzycznym Moskwy XIX wieku .......... 103
  Jelena Szabszajewicz
 • Kijowski oddział Rosyjskiego Towarzystwa Muzycznego: polscy wykonawcy i animatorzy kultury. Zarys problematyki .......... 189
  Viktoria Nechepurenko
 • Działalność dyrygencka Grzegorza Fitelberga w Piotrogrodzie w latach 1914–1921 na tle życia muzycznego miasta .......... 209
  Аnna Petrova
 • Opery rosyjskie na scenie Teatru Wielkiego w Warszawie w latach 1896–1939 .......... 249
  Małgorzata Sułek
 • Opery rosyjskie na scenie Teatru Miejskiego we Lwowie w latach 1903–1937 .......... 297
  Małgorzata Sułek
 • Nowa muzyka rosyjska w oczach polskiej krytyki muzycznej (1918–1939). Skriabin, Strawiński, Prokofiew .......... 327
  Rafał Ciesielski
 • „Grupa rosyjska” na Konkursach Chopinowskich w latach 1927, 1932 i 1937. Komentarze i opinie na łamach polskiej prasy .......... 353
  Marlena Ochońska
 • WYDAWNICTWA NUTOWE I INSTRUMENTY
 • Nowe informacje dotyczące polskich druków muzycznych z połowy XIX wieku na podstawie Zbiorczego Katalogu Rosyjskich Wydawnictw Nutowych .......... 379
  Natalia Firsova
 • Rosyjskie wydania utworów polskich kompozytorów z XIX i początku XX wieku w zbiorach Rosyjskiej Biblioteki Państwowej w Moskwie .......... 417
  Аłła Semenyuk
 • Wydawnictwo Leona Idzikowskiego w Kijowie. Powstanie, rozwój, oddziaływanie .......... 465
  Irina Savchenko
 • Muzyka rosyjska w ofercie wydawców i księgarzy warszawskich w latach 1875–1918. Szkic do badań nad produkcją i dystrybucją druków muzycznych .......... 485
  Marta Walkusz
 • Polski przemysł muzyczny w ramach rosyjskiego imperium w XIX wieku .......... 513
  Beniamin Vogel
 • ŹRÓDŁA DO BADAŃ – ZBIORY MOSKIEWSKIE
 • Muzyczne polonika w bibliotekach i archiwach Moskwy. Przewodnik po zbiorach i perspektywy badań .......... 547
  Renata Suchowiejko
 • Rękopisy i druki muzyczne kompozytorów polskich przechowywane w Rosyjskim Państwowym Archiwum Literatury i Sztuki w Moskwie .......... 581
  Jolanta Byczkowska-Sztaba
 • Michał Kleofas Ogiński, zbiór po kompozytorze: rękopisy i druki muzyczne oraz inne dokumenty przechowywane w Rosyjskim Państwowym Archiwum Akt Dawnych w Moskwie .......... 667
  Jolanta Byczkowska-Sztaba
 • ANEKS. Programy koncertowe ze zbiorów Naukowej Muzycznej Biblioteki im. Siergieja Taniejewa w Państwowym Konserwatorium im. Piotra Czajkowskiego w Moskwie (oprac. Renata Suchowiejko) .......... 701
 • Noty biograficzne autorów .......... 781
 • Spis ilustracji .......... 791
 • Indeks osobowy .......... 803

Published

April 11, 2022

Details about the available publication format: PDF (The lowest price over the last 30 days: 42 PLN)

PDF (The lowest price over the last 30 days: 42 PLN)

ISBN-13 (15)

978-83-8138-668-5

Details about the available publication format: Paperback

Paperback

ISBN-13 (15)

978-83-8138-667-8