Internowani w Nowym Wiśniczu i Załężu k. Rzeszowa : t. 1. Dzienniki i relacje

Authors

Andrzej Dróżdż (ed)

Keywords:

Pokolenie „Solidarności”

Synopsis

Polska historia ostatnich stu lat została naznaczona ogromnym wysiłkiem pokoleń – najpierw tego, które wywalczyło dla kraju niepodległość, składając ogromną daninę krwi. Generacja urodzona w Drugiej Rzeczpospolitej zaznała szczęścia wolności i wielkiej goryczy klęski, tym dotkliwszej, że ofiara z milionów hitlerowskich i sowieckich ofiar nie zaowocowała upragnioną wolnością.
Na tym tle pokolenie „Solidarności” wydaje się szczególnie uprzywilejowane, skoro tym razem wysiłek odzyskania suwerenności nie pociągnął za sobą aż tak wielu istnień, a cierpienia były relatywnie mniejsze. Ofiar śmiertelnych było niewiele w porównaniu z okresem stalinizmu. Tysiące więzionych, wyrzuconych z pracy lub relegowanych z uczelni, milion osób zmuszonych do emigracji albo pozbawionych środków do życia – to ofiary poddane wybiórczej represji komunistycznej przemocy lat 80. Pozostała ogromna część społeczeństwa – zepchniętego do poziomu ubóstwa, pozbawionego praw pracowniczych, gospodarczych i elementarnej wolności, a także możliwości rozwoju czy dostępu do niekomunistycznej kultury – to rzesza pokrzywdzonych przez system, w który było wpisane zbiorowe pozbawianie obywateli podstawowych praw człowieka.
Przemoc militarno-policyjna, powszechna bieda i upośledzenie cywilizacyjne, a także zwyczajne upodlenie bezczelnym kłamstwem w życiu publicznym – spotkały się z szerokim oporem społecznym. Ten świat powinien zostać przedstawiony w całej swojej grozie, ale też głupocie i śmieszności – totalitaryzm był straszny, ale jednocześnie w wielu przejawach groteskowy i pokraczny. Z oczywistych powodów demograficznych wśród członków „Solidarności” dominowali ludzie urodzeni w pierwszym dziesięcioleciu tzw. Polski Ludowej, choć liderów i szeregowych działaczy nie brakowało również wśród starszych Polaków. Dlatego, przywołując doświadczenia, przeżycia i osobliwości tamtych czasów, sięgamy do pamięci i opowieści wszystkich uczestników ówczesnej walki o wolność.

Ze wstępu

Chapters

 • TABLE OF CONTENTS
 • Wstęp. Pokolenie „Solidarności” .......... 5
 • Od redakcji .......... 7
 • Wstęp .......... 9
 • Zapisane w zielonym zeszycie .......... 25
  Bogusław Sonik
 • Nie damy się złamać .......... 57
  Zbigniew Adam Solak
 • Dziennik z Nowego Wiśnicza i z Załęża .......... 85
  Jacek Baluch
 • Za sprawą Akcji na Rzecz Niepodległości .......... 143
  Piotr M. Boroń
 • Z pamiętnika internowanego .......... 151
  Waldemar Mikulec
 • Więzienne wspomnienia .......... 203
  Edward Julian Antończyk
 • Protestujemy, bijąc w drzwi i w kraty .......... 231
  Emil Mastej
 • Zapiski na odwrocie encykliki Jana Pawła II Laborem Exercens .......... 305
  Bogusław Duchań
 • Trzeba być gotowym na wszystko, na każdą ofiarę. Zapiski internowanego .......... 383
  Józef Kula
 • Nigdy się nie oszczędzałem .......... 427
  Wiktor Kowalski
 • Załęże w dniu historycznego Jubileuszu – 600-lecia [klasztoru] Matki Bożej Jasnogórskiej (23.08.1982 r. - 29.08.1982 r.).......... 453
  [N.N. internowany]
 • Wolne słowo z Załęża .......... 457
  Wiesław Mazurkiewicz

Published

December 13, 2021

Categories

Details about the available publication format: PDF (The lowest price over the last 30 days: 36 PLN)

PDF (The lowest price over the last 30 days: 36 PLN)

ISBN-13 (15)

978-83-8138-588-6

Details about the available publication format: Paperback

Paperback

ISBN-13 (15)

978-83-8138-587-9