Dorobek pisarski i misja kulturalna polskich emigrantów w Stanach Zjednoczonych Ameryki w latach 1831-1842

Authors

Ewa Modzelewska-Opara
Uniwersytet Jagielloński
https://orcid.org/0000-0001-9111-6284

Synopsis

THE LITERARY OUTPUT AND CULTURAL MISSION OF POLISH EMIGRANTS IN THE UNITED STATES OF AMERICA IN THE YEARS 1831-1842

Although the history of Polish emigration in the United States in the nineteenth century did receive scientific coverage, mostly of a historical nature, the works produced by emigrants in the years 1831-1842 have not yet become the subject of synthetic literary studies. The exiles of this period, who, due to the post-November Uprising repressions, ended up in the United States, were the ones who took the first attempts to familiarise Americans with Polish literature. However, their literary output has not been discussed from a holistic perspective nor has it even been collected, which has indicated a need to conduct through studies of source materials, alongside historical and literary research.

The present book entitled: The Literary Output and Cultural Mission of Polish Emigrants in the United States of America in the Years 1831-1842 is an attempt to bridge the indicated cognitive lacuna. The purpose of this work is to reconstruct and analyze the literary output of the emigrants, who greatly contributed to the development of the American culture, and today are almost forgotten. A particular emphasis has been placed on showing manifestations of a cultural mission, fulfilled in many various ways, and present not only in the output of the refugees, but also in their public activities.

Chapters

 • TABLE OF CONTENTS
 • Wprowadzenie .......... 9
 • ROZDZIAŁ 1. Stan badań dotyczących losów polskich emigrantów oraz ich twórczości literackiej w Stanach Zjednoczonych w latach 1831-1842 .......... 23
 • 1.1. „Rzadko notowany fenomen” – badania nad literaturą polską w Ameryce z lat 30. i 40. XIX wieku .......... 25
 • 1.2. Twórczość polskich emigrantów w USA w latach 30. i 40. XIX wieku w pracach historycznych .......... 42
 • ROZDZIAŁ 2. Emigracja polityczna do Stanów Zjednoczonych w okresie 1831-1842. Perspektywa historyczna .......... 63
 • 2.1. Amerykanie wobec powstania listopadowego .......... 66
 • 2.2. Początek zbiorowej emigracji politycznej do USA .......... 70
 • 2.3. Komitety Pomocy Polakom w Stanach Zjednoczonych .......... 79
 • 2.4. Działalność Komitetu Polskiego .......... 82
 • 2.5. Działalność Komitetu Narodowego Polskiego .......... 89
 • 2.6. Emigracja Polaków do USA w latach 1834-1842 .......... 91
 • 2.7. Utworzenie biblioteki polskiej w Filadelfii .......... 95
 • 2.8. Podsumowanie .......... 99
 • ROZDZIAŁ 3. Józef Hordyński – misja pierwszego powstańca listopadowego w Stanach Zjednoczonych .......... 10
 • 3.1. Losy i znaczenie amerykańskiego dziennika Hordyńskiego .......... 108
 • 3.2. Dziennik majora jako archiwum życia. W drodze do Bostonu .......... 111
 • 3.3. Ameryka w oczach powstańca listopadowego .......... 119
 • 3.4. Dziennik jako miejsce planowania przedsięwzięć pisarskich .......... 132
 • 3.5. Etos polskiego wygnańca w Ameryce i misja reprezentowania sprawy polskiej .......... 136
 • 3.6. Podsumowanie .......... 149
 • ROZDZIAŁ 4. Marcin Rosienkiewicz – „najbardziej odpowiedzialny przywódca polskich wygnańców” .......... 155
 • 4.1. Działalność literacka i kulturalna w służbie ojczyźnie .......... 166
 • 4.2. Autor pierwszej polskiej książki wydanej w USA .......... 173
 • 4.3. The Exile’s Lament – pożegnanie z ojczyzną .......... 180
 • 4.4. "O powstaniu powiatów winnickiego, jampolskiego i mohylowskiego" – geneza i znaczenie dzieła .......... 190
 • 4.5. Nie zawsze najchlubniejsze świadectwo .......... 195
 • 4.6. Rozrachunek z samym sobą. Bilans życia powstańca .......... 204
 • 4.7. Z myślą o przyszłych pokoleniach .......... 207
 • 4.8. "On the Literature of Poland" – próba usystematyzowania historii polskiej literatury .......... 211
 • 4.9. Podsumowanie .......... 239
 • ROZDZIAŁ 5. Paweł Sobolewski – „ojciec polskiego dziennikarstwa w Ameryce” .......... 245
 • 5.1. Biografia „sokoła z Podola” .......... 246
 • 5.2. Działalność literacka i kulturalna „Mojżesza Polonii” .......... 253
 • 5.3. „Poland” – najstarsze polskie i slawistyczne czasopismo w Stanach Zjednoczonych .......... 262
 • 5.4. Twórczość poetycka i publicystyczna Sobolewskiego w latach 1834-1842 .......... 306
 • 5.5. Podsumowanie .......... 330
 • Zakończenie .......... 339
 • Aneks 1. Wiersze Pawła Sobolewskiego publikowane w latach 1839-1840 wraz z tłumaczeniami .......... 387
 • Aneks 2. Materiał ilustracyjny .......... 397

Published

June 8, 2022

Details about the available publication format: PDF (The lowest price over the last 30 days: 30 PLN)

PDF (The lowest price over the last 30 days: 30 PLN)

ISBN-13 (15)

978-83-8138-570-1

Details about the available publication format: Paperback

Paperback

ISBN-13 (15)

978-83-8138-565-7