Dziwna rzeczywistość : wprowadzenie do ontologii historii

Authors

Krzysztof Zamorski
Uniwersytet Jagielloński, Kraków
https://orcid.org/0000-0003-0680-7510

Keywords:

ontologia historii

Synopsis

Zasadniczym założeniem proponowanych czytelnikowi rozważań jest ukazanie bogactwa i wielości możliwych ujęć „bycia” historii, tak jak je postrzegam w świetle teorii historii u progu XXI wieku. Piszę ogólnie „teorii historii”, jakkolwiek czytelnik bez trudu zauważy, że w sposób szczególny koncentruję się na przemyśleniach kilku teoretyków historii, których idee przybrały współcześnie kształt całościowego oglądu zagadnienia i – o czym jestem przekonany – są inspirujące dla dalszych dróg myślenia o tej dziedzinie wiedzy ludzkiej. Mam tu na myśli w szczególności filozofię historii Franka R. Ankersmita, Haydena White’a czy Reinharta Kosellecka, ale też – w zakresie ontologii historii – Michaela Bentleya. Wiele zawdzięczam głębokiej wiedzy i refleksyjności Krzysztofa Pomiana. Nie bez znaczenia są też przemyślenia tych polskich teoretyków historii, którym kwestie związane z ontologią historii nie były lub nie są obce. Dotyczy to w szczególności poglądów Jerzego Topolskiego i teorii faktu historycznego Jana Pomorskiego.

Chapters

 • TABLE OF CONTENTS
 • Wstęp .......... 7
 • Rozdział 1. Archetypy – u narodzin historii .......... 13
 • Rozdział 2. Semantyka słowa „historia” .......... 35
 • Rozdział 3. Dialektyka res gestae i expositio rerum gestarum .......... 53
 • Rozdział 4. Historia i ludzkie doświadczenie przeszłości .......... 77
 • Rozdział 5. Historia w refleksji pierwszej .......... 97
 • Rozdział 6. Historia w refleksji krytycznej .......... 125
 • Rozdział 7. Historyzm i historia jako nauka społeczna. Dwie macierze paradygmatu historii jako nauki .......... 155
 • Rozdział 8. Historia jako sztuka przedstawienia przeszłości .......... 205
 • Rozdział 9. Zagadnienie przestrzeni ontologicznej historii .......... 247
 • Rozdział 10. Płaszczyzny ontologiczne historii .......... 275

Published

March 1, 2008

Details about the available publication format: PDF (Open Access)

PDF (Open Access)

ISBN-13 (15)

978-83-7188-056-8