Matka Katarzyna z Kłobucka (1552-1620) : współzałożycielka Zgromadzenia Sióstr Augustianek w Polsce

Authors

Krystyna Abramczuk (ed)
Dorota Kowalewska (ed)

Keywords:

Mother Katherine, Augustinians nuns, Kłobuck

Synopsis

MOTHER KATHERINE FROM KŁOBUCK (1552-1620): CO-FOUNDER OF THE ORDER OF AUGUSTINIAN NUNS IN POLAND

The book includes articles describing the life of Mother Katherine from Kłobuck and the environment in which she grew, matured, and later on – through founding a monastic community – served the others. Papers delivered at the conference organised in Krakow on the occasion of the 400th anniversary of Mother Katherine’s death were chronologically arranged. In the first text, concerning Kłobuck, some hypotheses on the origin of Mother Katherine have been discussed. The next articles present, on the basis of detailed analysis covering historical sources, the biography of Mother Katherine and the environment in which she lived after her husband’s death: the town of Kazimierz, the Church of St Margaret and St Katherine. One can also read about the religious climate in which she founded a new community. The article concerning the possibility of the beatification and canonisation process is here an interesting summary. The publication constitutes a huge contribution to spreading knowledge about one of the oldest monastic orders in Poland and circumstances of its creation.

Chapters

 • TABLE OF CONTENTS
 • Wykaz najważniejszych skrótów .......... 7
 • Wprowadzenie .......... 9
 • Podziękowanie Matki Generalnej .......... 13
 • Kłobuck – miasto i parafia jako środowisko dzieciństwa i wczesnej młodości matki Katarzyny .......... 17
  Kazimierz Łatak
 • Matka Katarzyna z Kłobucka i o. Szymon Mniszek – współzałożyciele Zgromadzenia Sióstr Świętego Augustyna w Polsce .......... 41
  Krystyna Abramczuk
 • Klimat religijny Kazimierza na przełomie XVI i XVII w. po czasy współczesne .......... 61
  Janusz Zbudniewek
 • Kościół św. Katarzyny i klasztor Augustianów w latach powstania i kształtowania się wspólnoty Sióstr Augustianek w krakowskim Kazimierzu .......... 97
  Bogusław Krasnowolski
 • Rozwój zakonów żeńskich na ziemiach polskich w okresie potrydenckim – wybrane zagadnienia .......... 127
  Waldemar Rozynkowski
 • Pierwotne prawodawstwo Zgromadzenia Sióstr Augustianek w Polsce .......... 141
  Wiesław Dawidowski
 • Bractwa religijne na Kazimierzu w okresie działalności matki Katarzyny z Kłobucka .......... 153
  Andrzej Bruździński
 • Matka Katarzyna z Kłobucka – czy możliwe jest rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego i kanonizacyjnego pierwszej polskiej augustianki? .......... 169
  Andrzej Scąber
 • Bibliografia .......... 179

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

Krystyna Abramczuk

Augustianka, członkini komisji historycznej w postępowaniu zmierzającym do wszczęcia postępowania beatyfikacyjnego.

Dorota Kowalewska

Augustianka.

Kazimierz Łatak, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Kanonik regularny laterański, prof. dr hab. nauk humanistycznych, pracownik naukowo-dydaktyczny w Instytucie Nauk Historycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Janusz Zbudniewek, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Paulin, prof. dr hab. nauk humanistycznych, emerytowany pracownik naukowo-dydaktyczny w Instytucie Nauk Historycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Bogusław Krasnowolski, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Dr hab. prof. UPJPII nauk humanistycznych, emerytowany pracownik naukowo-dydaktyczny w Instytucie Historii Sztuki i Kultury Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.

Waldemar Rozynkowski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń

Diakon stały, prof. dr hab. nauk humanistycznych, pracownik naukowo-dydaktyczny w Instytucie Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Wiesław Dawidowski

Augustianin, dr nauk teologicznych, wykładowca w Instytucie Teologicznym we Lwowie, w latach 2012-2021 prowincjał augustianów w Polsce.

Andrzej Bruździński, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Ksiądz, dr hab. prof. UPJPII nauk humanistycznych, pracownik naukowo-dydaktyczny w Instytucie Historii Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.

Andrzej Scąber

Ksiądz, kanonik Kapituły Kolegiackiej św. Floriana, dr nauk teologicznych, referent ds. kanonizacyjnych Archidiecezji Krakowskiej.

Published

June 8, 2022

Details about the available publication format: PDF (The lowest price over the last 30 days: 27 PLN)

PDF (The lowest price over the last 30 days: 27 PLN)

ISBN-13 (15)

978-83-8138-638-8

Details about the available publication format: Hardback

Hardback

ISBN-13 (15)

978-83-8138-637-1