Warta na obrzeżach Konstytucji : dekonstrukcja mitu założycielskiego amerykańskiej sądowej kontroli konstytucyjności prawa

Authors

Sebastian Kubas
Jagiellonian University, Kraków, Poland
https://orcid.org/0000-0003-0024-6679

Keywords:

American judicial review, deconstructing myth, Marbury v. Madison

Synopsis

A SENTRY ON THE FRINGES OF THE CONSTITUTION. DECONSTRUCTING THE FOUNDING MYTH OF AMERICAN JUDICIAL REVIEW

This book is devoted to the myth of the Marbury v. Madison case and to the figure of Chief Justice John Marshall, whose traumas and talents set into motion the American judicial review. According to the conventional narrative, in 1803 the Supreme Court established the principle of judicial review, allowing courts to rule on the constitutionality of federal laws. The Supreme Court under Chief Justice Marshall considered whether to compel President Thomas Jefferson’s Secretary of State, James Madison, to deliver the commission from the previous administration appointing William Marbury as a justice of the peace. In the process, the Supreme Court declared a provision of the Judiciary Act of 1789 unconstitutional. I argue herein that in the cosmology of American judiciary, the Marbury case was the equivalent of the Big Bang, that is to say the originating single point, which included in a condensed form some features of the American judicial review that emerged slowly in the next two centuries. In this sense, the Marbury case - actually an incident unimportant in itself, unlike the Stuart v. Laird decision rendered six days later - on the one hand is the distorted and repressed past, but on the other hand, one can see in it the rudiment of the present. I present here a historical inquiry into the origin of American judicial review, in which case, as I follow this detective association, the first part of the book, called “The Law and the Politics” may be treated as an investigation of the scene where the deed was not perpetrated, while the second part, called “The Politics and the Law”, may be seen as a search for motive of those to whom perpetration is commonly attributed.

Chapters

 • TABLE OF CONTENTS
 • Podziękowania .......... 9
 • Prolog .......... 11
 • Część I. Polityka i prawo
 • Rozdział 1. Orzeczenie Marbury v. Madison jako podstawa normatywna amerykańskiej sądowej kontroli konstytucyjności prawa .......... 17
 • Rozdział 2. Federaliści i Antyfederaliści – polityczne tło Konstytucji Stanów Zjednoczonych .......... 33
 • Rozdział 3. John Marshall – rewolucjonista, jurysta, Federalista .......... 79
 • Rozdział 4. Prześladowania opozycji politycznej we wczesnej republice .......... 109
 • Rozdział 5. Spory ustrojowe za prezydentury Johna Adamsa .......... 155
 • Rozdział 6. Kryzys wyborczy w 1800 roku .......... 183
 • Rozdział 7. Taktyka orzecznicza Prezesa Marshalla wobec prezydenta Jeffersona .......... 205
 • Rozdział 8. Sądowa kampania oporu Federalistów .......... 233
 • Rozdział 9. Rozejm orzeczniczy roku 1803: Marbury kontra Stuart................. 263
 • Część II. Prawo i polityka
 • Rozdział 10. Potencjalne i wyimaginowane źródła anglo-amerykańskiej sądowej kontroli prawa .......... 315
 • Rozdział 11. Etapy rozwoju wczesnej amerykańskiej praktyki judicial review .......... 339
 • Rozdział 12. Alexander Hamilton jako samozwańczy rzecznik Konstytucji .......... 371
 • Rozdział 13. W poszukiwaniu konstytucyjnych podstaw sądowej kontroli prawa .......... 387
 • Rozdział 14. Sądownictwo konstytucyjne w debacie ratyfikacyjnej................. 411
 • Rozdział 15. Ekonomiczna interpretacja Konstytucji Stanów Zjednoczonych .......... 427
 • Rozdział 16. Sędziowska ocena ustaw w pierwszych latach obowiązywania Konstytucji .......... 449
 • Rozdział 17. Mit orzeczenia Marbury v. Madison poprzez wieki i kontynenty .......... 475
 • Rozdział 18. Jak Marshall odkrył Dziki Zachód .......... 529
 • Rozdział 19. Zakończenie i wtajemniczenie .......... 553

Downloads

Download data is not yet available.

Published

December 10, 2019

Details about the available publication format: PDF (The lowest price over the last 30 days: 40 PLN)

PDF (The lowest price over the last 30 days: 40 PLN)

ISBN-13 (15)

978-83-8138-063-8