Konwenty żeńskie w średniowiecznym województwie krakowskim : studium prozopograficzne (2 połowa XII – 2 połowa XVI wieku)

Authors

Edyta Pluta-Saladra
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
https://orcid.org/0000-0002-4074-5221

Keywords:

monastery, nuns, Krakow Voivodeship

Synopsis

CONVENTS IN THE MEDIEVAL KRAKOW PROVINCE: PROSOPOGRAPHICAL STUDY (2ND HALF OF THE 12TH CENTURY – 2ND HALF OF THE 16TH CENTURY)

This dissertation deals with the issues of female monasteries from the territory of the Krakow Voivodeship, i.e. the Norbertine nuns from Zwierzyniec and Imbramowice, the Benedictine nuns from Staniątki, the canons of Monastery of the Holy Spirit de Saxia in Kraków, Poor Clares from Kraków and Stary Sącz, as well as the convent of the Bernardine Sisters living at the Church of St. Agnieszka in Stradom. The work tries to show the personal composition of particular convents and get the knowledge about them, which will allow to look at many important issues related to monastic life.

Chapters

 • TABLE OF CONTENTS
 • Wstęp .......... 7
 • Stan badań .......... 10
 • Zakres chronologiczny i terytorialny pracy .......... 21
 • Źródła .......... 24
 • Konstrukcja pracy .......... 33
 • ROZDZIAŁ I. CHARAKTERYSTYKA FUNDACJI ŻEŃSKICH .......... 37
 • Norbertanki .......... 41
 • Kanoniczki Ducha Świętego de Saxia – duchaczki .......... 51
 • Benedyktynki .......... 55
 • Klaryski .......... 61
 • Bernardynki .......... 77
 • ROZDZIAŁ II. MOTYWY WSTĄPIENIA DO KLASZTORU .......... 85
 • Motywy religijne .......... 86
 • Motywy o charakterze rodzinnym .......... 93
 • Motywy lokalizacyjne .......... 112
 • ROZDZIAŁ III. WEWNĘTRZNE STRUKTURY ORGANIZACYJNE: WŁADZA, URZĘDY I FUNKCJE W KLASZTORZE ŻEŃSKIM .......... 143
 • Abbatissa, przeorysza, matka, starsza, czyli jak określano przełożoną w klasztorach żeńskich .......... 146
 • Prawne zasady wyboru przełożonych. Zadania i obowiązki zwierzchniczek klasztornych w świetle ustawodawstwa .......... 157
 • Urzędy i funkcje klasztorne .......... 183
 • Ciała kolegialne .......... 211
 • Rotacja, kadencja i sposób wyboru urzędniczek .......... 213
 • ROZDZIAŁ IV. WSPÓLNOTA KLASZTORNA .......... 229
 • Profeski .......... 230
 • Siostry drugiego chóru .......... 234
 • Lata życia i lata w klasztorze .......... 242
 • Liczebność zakonnic .......... 267
 • Pochodzenie społeczne .......... 287
 • Kontakty z rodziną .......... 305
 • ZAKOŃCZENIE .......... 331
 • ANEKS. LISTA ZAKONNIC .......... 343
 • BIBLIOGRAFIA .......... 491

Author Biography

Edyta Pluta-Saladra, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Adiunkt w Instytucie Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie.

Published

December 21, 2021

Details about the available publication format: PDF (The lowest price over the last 30 days: 30 PLN)

PDF (The lowest price over the last 30 days: 30 PLN)

ISBN-13 (15)

978-83-8138-344-8

Details about the available publication format: Paperback

Paperback

ISBN-13 (15)

978-83-8138-343-1