Metryka katedry ormiańskiej we Lwowie za lata 1635-1732

Authors

Krzysztof Stopka (ed)
Uniwersytet Jagielloński, Kraków
https://orcid.org/0000-0003-4971-2650
Marcin Łukasz Majewski (ed)

Keywords:

księgi metrykalne, ormiańska diecezja lwowska, 1635-1732

Synopsis

Nad spisywaniem Metriki czuwali nie proboszczowie, jak przypuszczał o. Daszian, lecz księża opiekujący się zakrystią katedralną – zakrystianie (sacristianus, sacrista, zacristan, ecclesiarch, σκευοφύλαξ), zwani w praktyce Kościoła ormiańskiego w Polsce po ormiańsku jegeghecpanami (եկեղեցբան, dosłownie: kościelny) lub zakrystianami („zacristanus”), względnie kustoszami rzeczy świętych (custos sacrorum), czyli zgromadzonych w zakrystii katedralnej przedmiotów liturgicznych, nieraz sporej wartości materialnej (relikwiarzy, kielichów, monstrancji, szat liturgicznych), w tym cennych ksiąg rękopiśmiennych (ewangeliarzy, lekcjonarzy, mszałów, hymnariów, modlitewników, homiliarzy), pobranych ze skarbca znajdującego się pod opieką Rady Starszych, a szczególnie dwóch z nich, zwanych jerespochanami (erecpochanami). Zakrystianie odpowiadali też za porządek i przystrojenie świątyni. Funkcja ta ma starą genezę w judaizmie i chrześcijaństwie, również w Kościele ormiańskim, gdzie do dziś jest obecna.
Za twórców Metriki trzeba jednak uznać w pewnym sensie wszystkich duchownych udzielających sakramentów w katedrze. Trudno jest bowiem wskazać z całkowitą pewnością osoby zapisujące księgę, gdyż poza wyjątkami nie poświadczały one imiennie swego autorstwa. Byli to zapewne sami zakrystianie, ale mogli się oni też wyręczać jakimiś pomocnikami. W pewnych okresach charaktery pisma Metriki zmieniały się dosyć często, co sugeruje, że główni autorzy wpisów byli zastępowani przez incydentalnych współpracowników. Poza tym podstawą wpisów mogły być notatki czynione w trakcie obrzędów przez ich celebransów.

Ze wstępu

Chapters

 • TABLE OF CONTENTS
 • WSTĘP .......... 7
 • 1. Okoliczności powstania rękopisu .......... 7
 • 2. Opis rękopisu .......... 12
 • 3. Autorzy i współtwórcy rękopisu .......... 13
 • 5. Uwagi edytorskie .......... 57
 • 6. Podziękowania .......... 57
 • TEKST .......... 59
 • PRZEKŁAD .......... 387
 • INDEKS OSOBOWY .......... 693
 • INDEKS GEOGRAFICZNY .......... 865

Published

June 1, 2020

Details about the available publication format: PDF (Open Access)

PDF (Open Access)

ISBN-13 (15)

978-83-953439-0-2

Details about the available publication format: Hardback

Hardback

ISBN-13 (15)

978-83-926645-3-6