Bezpieczeństwo Rzeczypospolitej Polskiej w aspekcie transportu drogowego : Polska a Unia Europejska

Keywords:

security in road transport, road transport, transport policy

Synopsis

SECURITY OF THE REPUBLIC OF POLAND IN THE SCOPE OF ROAD TRANSPORT: POLAND AND THE EUROPEAN UNION

All countries implement their own policies in the scope of protection from threats, both external and internal. The policies include the security of transport, including road transport. The development of road transport is a necessary condition of every country’s economic and civilizational growth. Security depends, in particular, on securing stability and internal harmony of a state by means of protecting and multiplying goods that constitute the greatest value for the country and its citizens. It refers to the following: population, territory, system of power. The transport and road traffic security system is developed by all entities, institutions and organizations, as well as services operating in various fields of the transport sector of the economy. Following Poland’s accession to the European Union, the country has obtained financial support which has enabled effective growth of the road transport sector and modernization of road infrastructure. Although the development of road transport in Poland is optimistic, it carries certain threats connected with loss of live or health. The said threats constitute a priority challenge for the policies of individual countries, the European Union and the modern world.

Chapters

 • TABLE OF CONTENTS
 • Wstęp .......... 7
 • ROZDZIAŁ I. BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I JEGO UWARUNKOWANIA .......... 13
 • 1.1. Pojęcie bezpieczeństwa .......... 13
 • 1.3. Uwarunkowania szczegółowe bezpieczeństwa wewnętrznego .......... 28
 • 1.4. Społeczne postrzeganie problematyki bezpieczeństwa wewnętrznego – poczucie bezpieczeństwa .......... 38
 • 1.5. Istota i zakres bezpieczeństwa wewnętrznego – możliwe scenariusze .......... 51
 • ROZDZIAŁ II. BEZPIECZEŃSTWO TRANSPORTU I PODRÓŻY – AKSJOMATY .......... 55
 • 2.1. Problemy ratownictwa drogowego w Polsce .......... 58
 • 2.2. Polityczno-ekonomiczne zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego .......... 71
 • 2.3. Społeczno-kulturowe zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego .......... 91
 • 2.4. Nadzór i kontrola bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce .......... 99
 • ROZDZIAŁ III. CZŁONKOSTWO POLSKI W UNII EUROPEJSKIEJ A BEZPIECZEŃSTWO TRANSPORTU DROGOWEGO W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ .......... 117
 • 3.1. Transport jako dział gospodarki narodowej .......... 118
 • 3.2. Polityka transportowa – istota i cele .......... 120
 • 3.3. Polska w Unii Europejskiej – proces integracji w odniesieniu do polskiego transportu drogowego .......... 124
 • 3.4. Członkostwo Polski w Unii Europejskiej a rozwój infrastruktury drogowej .......... 128
 • 3.5. Diagnoza stanu polskiego transportu – ocena dostępności transportowej obszaru Polski .......... 133
 • 3.6. Stan bezpieczeństwa transportu drogowego w Rzeczypospolitej Polskiej na tle Unii Europejskiej .......... 138
 • 3.7. Wizja rozwoju transportu drogowego w Polsce i aspekty jego bezpieczeństwa .......... 142
 • Podsumowanie .......... 151

Author Biography

Lech Hyb

Doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce. Autor wielu publikacji na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym i transporcie, czynny uczestnik międzynarodowych konferencji naukowych, zarówno krajowych, jak i zagranicznych. Jego zainteresowania naukowe dotyczą m.in. problematyki bezpieczeństwa w ruchu drogowym i transporcie w aspektach krajowym i globalnym; bezpieczeństwa osób, mienia i rzeczy; bezpieczeństwa wewnętrznego, zewnętrznego i międzynarodowego; zarządzania kryzysowego; funkcjonowania instytucji i organizacji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo.

Published

June 13, 2022

Details about the available publication format: PDF (The lowest price over the last 30 days: 23 PLN)

PDF (The lowest price over the last 30 days: 23 PLN)

ISBN-13 (15)

978-83-8138-661-6

Details about the available publication format: Paperback

Paperback

ISBN-13 (15)

978-83-8138-660-9