Ateizm oraz jego konsekwencje : relatywizm i nihilizm

Authors

Roman Rożdżeński

Keywords:

źródła ateizmu, religijny agnostycyzm, nihilizm

Synopsis

CZYM JEST ATEIZM? Wszystko wskazuje na to, że to swoista, stanowcza wiara w nieistnienie Boga. Ateizm jest wiarą tego rodzaju, ponieważ ateiści nie są w stanie wykazać słuszności swojego stanowiska w sposób niebudzący żadnych racjonalnie uzasadnionych zastrzeżeń. Wskutek tego nie mają oni podstaw, by stanowczo utrzymywać: „Skoro Boga nie ma, to wszystko nam wolno – wszystko jest nam dozwolone”.
Natomiast racjonalnie uzasadnione byłoby stwierdzenie warunkowe, które brzmi: „Jeśli Boga nie ma, to wszystko wolno – wszystko jest nam dozwolone”. Uważne przemyślenie tego warunkowego stwierdzenia prowadzi jednakże do wniosku, że stanowi ono jedynie pierwszą połowę złożonego warunkowego stwierdzenia, które głosi: „Jeśli Boga nie ma, to wszystko wolno – wszystko jest nam dozwolone; jeśli jednak Bóg istnieje, to nie wszystko wolno – nie wszystko jest nam dozwolone”. Otóż wszelkie próby rozstrzygnięcia tej podstawowej alternatywy, o którą chodzi w tym złożonym warunkowym stwierdzeniu, zawsze mają charakter wiary: bądź to „wiary pozytywnej”, czyli afirmującej istnienie Boga, bądź też „wiary negatywnej”, czyli zaprzeczającej Jego istnieniu. Z tego zaś złożonego stanu rzeczy, o który chodzi w owym warunkowym stwierdzeniu, zdaje się wypływać – między innymi – podstawowa zasada ogólnoludzkiego humanitaryzmu, która głosi: Skoro każdy światopogląd opiera się na jakiejś określonej wierze, to nikogo nie wolno przymuszać – przemocą fizyczną, presją psychiczną bądź zwodniczą propagandą – by wyrzekł się przyjętego przez siebie sposobu rozstrzygnięcia kwestii istnienia bądź nieistnienia Boga.

Chapters

  • TABLE OF CONTENTS
  • Przedmowa .......... 11
  • ROZDZIAŁ I. Ateizm jako swoista wiara w nieistnienie Boga, przeciwstawiająca się przede wszystkim wierze chrześcijańskiej .......... 15
  • ROZDZIAŁ II. Konsekwencje ateizmu w sferze moralności: Jeśli Boga nie ma, to wszystko jest dozwolone (Fiodor Dostojewski) .......... 119
  • ROZDZIAŁ III. Nihilizm jako konsekwencja ateizmu, pozbawiająca nasze życie wiekuistego celu (Fryderyk Nietzsche) .......... 191
  • Zakończenie .......... 267

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Roman Rożdżeński

Przez wiele lat był kierownikiem Katedry Filozofii Poznania na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Jest autorem wielu naukowych publikacji, w tym m.in. książek: Kant i Heidegger a problem metafizyki; Filozofia poznania; Pytanie o sens naszej egzystencji; Spostrzegalne i niespostrzegalne; Na tropach nieznanego; Problem metafizyki w filozofii I. Kanta oraz M. Heideggera; Najważniejsza sprawa myślenia; Nietzsche a odwieczne pytania; Filozofia a rzeczywistość; Ateizm, czyli wiara negatywna.

Published

May 26, 2022

Details about the available publication format: PDF

PDF

ISBN-13 (15)

978-83-8138-239-7

Details about the available publication format: Hardback

Hardback

ISBN-13 (15)

978-83-8138-625-8