Udział parlamentów narodowych w wykonywaniu orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka : analiza porównawcza regulacji prawnych i praktyki ustrojowej Polski, Niemiec i Wielkiej Brytanii

Authors

Angelika Ciżyńska-Pałosz
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
https://orcid.org/0000-0003-4947-5771

Keywords:

ECtHR, national parliaments, implementation of ECtHR judgments, European Convention on Human Rights

Synopsis

PARTICIPATION OF NATIONAL PARLIAMENTS IN THE IMPLEMENTATION OF JUDGMENTS OF THE EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS: COMPARATIVE ANALYSIS OF LEGAL REGULATIONS AND POLITICAL PRACTICE IN POLAND, GERMANY AND THE UNITED KINGDOM

For several years, the bodies of the Council of Europe have been pointing out the need for greater involvement of national parliaments in the implementation of ECtHR judgments and the application of Convention standards, raising this issue in their resolutions and recommendations. According to the Parliamentary Assembly of the Council of Europe, there is a risk that the Convention system of human rights protection will be endangered if the involvement of the parliament in this area is not increased. The application of the mentioned recommendations could contribute to reducing the number of cases pending at the ECtHR and the number of unexecuted ECtHR judgments.

For many years the potential of national parliaments in the implementation of ECtHR judgments was unduly underestimated. Not all member states of the Council of Europe have created appropriate organizational structures in their parliaments enabling them to systematically monitor the compliance of draft laws with ECtHR judgments. Meanwhile, national parliaments should play a key role in the effective implementation of international human rights protection standards at national level. Therefore, the objective of the research summarized in this paper is to determine how national parliaments can contribute to the implementation of the standards of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms and the judgments of the European Court of Human Rights.

Chapters

 • Od Autorki .......... 9
 • Wstęp .......... 17
 • I. WPŁYW ORZECZNICTWA ETPC NA USTAWODAWSTWO PAŃSTW CZŁONKOWSKICH RADY EUROPY .......... 31
 • 1. Uwagi wprowadzające .......... 31
 • 2. Konwencyjne obowiązki państw członkowskich Rady Europy .......... 32
 • 3. Wpływ stopnia legitymizacji ETPC na wykonywanie orzeczeń ETPC .......... 36
 • 4. Zasada subsydiarności a wdrażanie standardów orzeczniczych ETPC .......... 42
 • 5. Koncepcja marginesu oceny a obowiązek wprowadzenia zmian ustawodawczych przez państwo .......... 45
 • 6. Wpływ wyroków pilotażowych ETPC na ustawodawstwo krajowe .......... 49
 • 7. Wnioski .......... 54
 • II. UDZIAŁ ORGANÓW RADY EUROPY W PROCESIE WYKONYWANIA ORZECZEŃ ETPC .......... 57
 • 1. Uwagi wprowadzające .......... 57
 • 2. Uprawnienia Komitetu Ministrów Rady Europy w zakresie nadzoru nad wykonywaniem orzeczeń ETPC .......... 59
 • 3. Kompetencje Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy w zakresie wykonywania orzeczeń ETPC .......... 69
 • 4. Działalność Komisarza Praw Człowieka Rady Europy w zapewnianiu skutecznego wdrażania orzeczeń ETPC .......... 80
 • 5. Działalność Sekretarza Generalnego Rady Europy w zakresie zapewniania skutecznego wdrażania orzeczeń ETPC .......... 83
 • 6. Działalność innych instytucji Rady Europy związana z kontrolowaniem wdrażania orzeczeń ETPC .......... 86
 • 7. Wnioski .......... 90
 • III. ROLA PARLAMENTU NARODOWEGO W WYKONYWANIU ORZECZEŃ ETPC .......... 93
 • 1. Uwagi wprowadzające .......... 93
 • 2. Prawa człowieka w parlamentach narodowych .......... 95
 • 3. Działania Rady Europy na rzecz zwiększenia udziału parlamentów narodowych w wykonywaniu orzeczeń ETPC .......... 104
 • 4. Wnioski .......... 115
 • IV. NIEMIECKI MODEL UDZIAŁU PARLAMENTU NARODOWEGO W PROCESIE WYKONYWANIA ORZECZEŃ ETPC .......... 117
 • 1. Uwagi wprowadzające .......... 117
 • 2. Niemcy i system konwencyjny .......... 120
 • 3. Wykonywanie orzeczeń ETPC przez Niemcy w latach 1999-2020 .......... 126
 • 4. Rola niemieckiego parlamentu w procesie wykonywania orzeczeń ETPC .......... 137
 • 5. Współpraca niemieckiego parlamentu z innymi podmiotami krajowymi .......... 146
 • 6. Współpraca niemieckiego parlamentu i ZPRE .......... 148
 • 7. Monitorowanie i wykonywanie orzeczeń ETPC przeciwko innym państwom .......... 150
 • 8. Wnioski .......... 152
 • V. BRYTYJSKI MODEL UDZIAŁU PARLAMENTU NARODOWEGO W PROCESIE WYKONYWANIA ORZECZEŃ ETPC .......... 157
 • 1. Uwagi wprowadzające .......... 157
 • 2. Wielka Brytania i system konwencyjny .......... 160
 • 3. Wykonywanie orzeczeń ETPC przez Wielką Brytanię w latach 1999-2020 .......... 172
 • 4. Rola brytyjskiego parlamentu w procesie wykonywania orzeczeń ETPC .......... 184
 • 5. Współpraca brytyjskiego parlamentu z innymi podmiotami krajowymi .......... 195
 • 6. Współpraca brytyjskiego parlamentu i ZPRE .......... 198
 • 7. Monitorowanie i wykonywanie orzeczeń ETPC przeciwko innym państwom .......... 201
 • 8. Wnioski .......... 204
 • VI. POLSKI MODEL UDZIAŁU PARLAMENTU NARODOWEGO W PROCESIE WYKONYWANIA ORZECZEŃ ETPC .......... 207
 • 1. Uwagi wprowadzające .......... 207
 • 2. Polska i system konwencyjny .......... 210
 • 3. Wykonywanie orzeczeń ETPC przez Polskę w latach 1999-2020 .......... 215
 • 4. Rola polskiego parlamentu w procesie wykonywania orzeczeń ETPC .......... 232
 • 5. Współpraca polskiego parlamentu z innymi podmiotami krajowymi .......... 252
 • 6. Współpraca polskiego parlamentu i ZPRE .......... 255
 • 7. Monitorowanie i wykonywanie orzeczeń ETPC przeciwko innym państwom .......... 258
 • 8. Wnioski .......... 261
 • VII. NORMATYWNY MODEL UDZIAŁU PARLAMENTÓW NARODOWYCH W WYKONYWANIU WYROKÓW ETPC .......... 265
 • 1. Uwagi wprowadzające .......... 265
 • 2. Definicja modelu i typologia modeli .......... 266
 • 3. Lista rekomendacji Rady Europy dotyczących zintensyfikowania udziału parlamentów narodowych w procesie wykonywania wyroków ETPC .......... 268
 • 4. Elementy konstrukcyjne normatywnego modelu udziału parlamentów narodowych w wykonywaniu wyroków ETPC .......... 272
 • 5. Czynniki wpływające negatywnie na udział parlamentów w procesie wykonywania orzeczeń ETPC .......... 277

Downloads

Download data is not yet available.

Published

August 3, 2022

Categories

Details about the available publication format: PDF

PDF

ISBN-13 (15)

978-83-8138-708-8

Details about the available publication format: Hardback

Hardback

ISBN-13 (15)

978-83-8138-707-1