„Mimo, że jestem chory i jak ocet kwaśny, ale chwytam za pióro” : korespondencja między Józefem Ignacym Kraszewskim a Karolem Estreicherem z lat 1867-1886

Authors

Beata Kurek (ed)
Uniwersytet Jagielloński, Kraków
https://orcid.org/0000-0002-1743-7095

Summary

W pracy zebrano i opracowano listy wymieniane między Karolem Estreicherem i Józefem Ignacym Kraszewskim w latach 1867-1886. O ile rękopisy Estreichera były stosunkowo klarowne i przejrzyste, o tyle autografy Kraszewskiego nastręczały wiele trudności w odczytaniu z powodu nieprzystępnego charakteru jego pisma. Ze względu na bogatą tematykę korespondencji dotyczącą czasów minionych obcych dla czytelnika oraz szeroki zakres zainteresowań piszących, konieczne było przygotowanie aparatu krytycznego. Wyjaśnienia i informacje bibliograficzne, rzeczowe oraz słownikowe umieszczono w przypisach.
Korespondencja pozwala odsłonić codzienność nie tylko Estreichera i Kraszewskiego, ale także ich najbliższych, m.in. sprawy rodzinne, choroby i wyjazdy wakacyjne. Wczytując się w listy można również określić, w jaki sposób ich autorzy zdobywali oraz wymieniali informacje, a także wspierali się w zbieraniu materiałów i źródeł do prac literackich. Wreszcie jest to świetny materiał do poznania kultury i obyczajów w XIX wieku.
Rękopisy pochodzą z dwóch źródeł: z Biblioteki Jagiellońskiej (23 listy od Estreichera do Kraszewskiego) i Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie (wymiana 132 listów pomiędzy Estreicherem i Kraszewskim).

Downloads

Download data is not yet available.
Cover for „Mimo, że jestem chory i jak ocet kwaśny, ale chwytam za pióro” : korespondencja między Józefem Ignacym Kraszewskim a Karolem Estreicherem z lat 1867-1886
Published
June 30, 2022