Doświadczenie (syn)estetyczne : performatywne aspekty przedstawień site-specific

Authors

Mateusz Chaberski
Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Keywords:

przedstawienia site-specific, trialektyka przestrzennosci, Gododdin

Synopsis

Niezwykła różnorodność interesujących mnie zjawisk artystycznych, obejmu­jących działania z pogranicza teatru, sztuk wizualnych i instalacji artystycznych, prowokuje ( ... ) do sformułowania zupełnie nowej metody ich badania. Bez wątpienia metoda ta powinna wyjść poza tradycyjny model analiz teatrologicznych, zakładają­cych ścisły podział na scenę i widownię. Po­staram się zatem przedstawić nowy sposób badań przedstawień site-specifc czy - sze­rzej rzecz ujmując - nowy język opisu tego typu działań. Powinien on objąć wzajem­ne oddziaływania, jakie zachodzą między wszystkimi ich uczestnikami - przestrze­nią, obiektami i strategiami artystyczny­mi, wprowadzanymi do niej przez twórców, a także tymi, którzy w niej przebywają. 

Fragment Wstępu

Chapters

 • TABLE OF CONTENTS
 • Wstęp .......... 9
 • CZĘŚĆ I. PERFORMATYWNOŚĆ PRZEDSTAWIEŃ SITE-SPECIFIC
 • Rozdział 1. Przedstawienia site-specific a problem przestrzeni .......... 25
 • Rozdział 2. Cztery Przestrzenie w przedstawieniach site-specific .......... 53
 • Rozdział 3. Konkretność przestrzeni w przedstawieniach site-specific .......... 89
 • Rozdział 4. Teatroarcheologia przedstawień site-specific .......... 111
 • CZĘŚĆ II. (SYN)ESTETYCY I ICH DOŚWIADCZENIE
 • Rozdział 1. Od widza do (syn)estetyka .......... 143
 • Rozdział 2. Doświadczenie (syn)estetyczne w laboratorium performatyka .......... 183
 • Rozdział 3. Jak pamiętają (syn)estetycy? .......... 229
 • Rozdział 4. Cyberpartycypacja (syn)estetyków .......... 281

Author Biography

Mateusz Chaberski, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Doktorant w Katedrze Performatyki Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, członek Collegium Invisibile. Absolwent kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych na Uniwersytecie Jagiellońskim. Interesuje się problematyką pamięci zbiorowej, współczesną teorią asamblaży oraz teorią i praktyką tłumaczenia utworów dramatycznych. Pracuje jako redaktor inicjujący w Wydawnictwie Uniwersytetu Jagiellońskiego. Współpracuje z dwumiesięcznikiem „Didaskalia”. Laureat nagrody głównej w konkursie Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego na najlepszą pracę magisterską z zakresu teorii teatru, widowiska lub performansu oraz nagrody specjalnej im. Sławomira Świontka za pracę Duchy i nawiedzone domy. Strategie modyfikowania pamięci przestrzeni zbiorowej w przedstawieniach site-specific. Niniejsza monografia stanowi twórcze rozwinięcie wątków poruszonych w tej pracy.

Published

July 25, 2015

Details about the available publication format: PDF (The lowest price over the last 30 days: 30 PLN)

PDF (The lowest price over the last 30 days: 30 PLN)

ISBN-13 (15)

978-83-7638-652-2

Details about the available publication format: Paperback

Paperback

ISBN-13 (15)

978-83-7638-560-0