Od Wielicka do Woli Suchożebrskiej albo historia jednego pytania

Authors

Maria Hanna Makowiecka

Summary

Powstanie tej książki wiąże się z historią pewnego pytania, które nie tylko zapoczątkowało całą serię następnych, ale w rezultacie doprowadziło do wywiadów z licznymi świadkami dramatycznych wydarzeń i ‒ tym samym ‒ do opowiedzenia ich losów.

Wydarzenia koncentrują się wokół ziemiańskiego rodu Makowieckich, którego losy zaczynamy śledzić od XIX wieku. Jego przedstawicielami i jednocześnie głównymi bohaterami są Stanisław i Zofia Makowieccy. Panorama ich dziejów została nakreślona od sielankowego życia we dworze w Wielicku na Wołyniu do kupna nowego dworu w Woli Suchożebrskiej pod Siedlcami tuż przed wybuchem II wojny światowej. Wędrując z nimi poprzez przedwojenny Wołyń i srogie lata okupacji na wojennym Podlasiu, docieramy aż do wydarzeń wplecionych w historię powojennej Polski i Warszawy, czyli do komunistycznych lat PRL-u, a z ich potomkami rozstajemy się już w wolnej, współczesnej Polsce.

Najwięcej uwagi poświęcono pobytowi i działalności Makowieckich w Woli Suchożebrskiej. Z tym dworem i tym etapem ich życia los związał różnych wojennych uciekinierów. Wśród nich znalazł się znany lekarz i jednocześnie wielki bohater, któremu udało się zdobyć wiadomości o tajnym programie budowy rakiet V-2, a także ukrywający się żołnierze z Armii Krajowej i Rosjanie z obozu jeńców. Tutaj na przechowanie w wiejskim środowisku trafiają dzieci z RGO, w tym pochodzenia żydowskiego, pojawiają się księża jezuici, były komisarz i wojewoda siedlecki oraz była więźniarka z Ravensbrūck.

Wywiady przeprowadzone z uczestnikami wydarzeń i głosy świadków, zebrane w unikatowe opowiadania, wzbogacają i przybliżają Czytelnikowi nie tylko wydarzenia Wielkiej Historii, ale i realia ówczesnego codziennego życia. Niepublikowane do tej pory liczne fotografie doskonale ilustrują chwytaną przeszłość. Polifonię tych świadectw dopełniają nieznane dotąd materiały archiwalne i źródła prywatne, często intymne, np. listy. Dzięki tym relacjom i archiwaliom zwykła rodzinna historia przestaje być monografią tylko jednej rodziny. Przybliżając sprawy ważne lokalnie i fakty historyczne, staje się uniwersalnym przyczynkiem ożywiającym narodową przeszłość.

Chapters

 • TABLE OF CONTENTS
 • Słowo wstępne .......... 11
 • WSTĘP .......... 13
 • ROZDZIAŁ 1. Wielick – Florianka – Wielick (do 1939) .......... 21
 • ROZDZIAŁ 2. Z Wielicka do Woli Suchożebrskiej (1939) .......... 67
 • ROZDZIAŁ 3. Lata okupacji (1940-1944) .......... 93
 • ROZDZIAŁ 4. Opuszczenie Woli Suchożebrskiej (lipiec 1944) .......... 163
 • ROZDZIAŁ 5. Życie w nowej rzeczywistości (1945 – lata sześćdziesiąte) .......... 175
 • ROZDZIAŁ 6. Listy, spotkania, wspomnienia z lat wojennych i powojennych… .......... 231
 • ROZDZIAŁ 7. Późny PRL (lata siedemdziesiąte – 1989) .......... 267
 • ROZDZIAŁ 8. Wolna Polska (1989 – dziś) .......... 281
 • ZAKOŃCZENIE .......... 303

Downloads

Download data is not yet available.
Cover for Od Wielicka do Woli Suchożebrskiej albo historia jednego pytania
Forthcoming
September 30, 2022

Details about the available publication format: Avaliable soon

Avaliable soon
ISBN-13 (15)
978-83-8138-723-1