Kipczacki materiał leksykalny w słowniku Petera Simona Pallasa (1787-1789)

Authors

Izabela Kozera-Sławomirska
Uniwersytet Jagielloński, Kraków
https://orcid.org/0000-0001-6852-4132

Keywords:

Peter Simon Pallas, Turkic languages

Synopsis

KIPCHAK LEXICAL MATERIAL IN THE DICTIONARY BY PETER SIMON PALLAS (17871789)

The dissertation focuses on Peter Simon Pallas’s dictionary Linguarum totius orbis vocabularia comparativa; augustissimae cura collecta (1787–1789) (Sravnitelʹnye slovari vsekh iazykov i narechii). Pallas, an outstanding natural scientist, was the creator of the first comparative dictionary, which is a valuable source on the naming and distribution of Turkic languages and dialects spoken in the territory of the Russian Empire in the 18th century. A semantic and grammatical analysis is undertaken of the Kipchak lexical material recorded by Pallas, which is the most abundant among the Turkic vocabularies contained in his dictionary. The lexis of nine Kipchak languages includes a total of 285 dictionary entries and 3,287 lexical units. The detailed study of selected semantic fields and grammatical classes has identified semantic changes and phonetic features typical of Kipchak languages. The comprehensive approach to the topic adopted in the dissertation opens further research avenues, especially as regards languages which do not have a rich lexicographical tradition.

Chapters

 • TABLE OF CONTENTS
 • Wprowadzenie .......... 9
 • ROZDZIAŁ I. SŁOWNIK P.S. PALLASA СРАВНИТЕЛЬНЫЕ СЛОВАРИ ВСЕХ ЯЗЫКОВ И НАРЕЧИЙ (1787–1789) .......... 15
 • 1.1. Okoliczności powstania słownika wszystkich języków świata .......... 15
 • 1.2. Źródła materiału faktograficznego słownika Сравнительные словари всех языков и наречий (1787–1789) .......... 18
 • 1.3. Struktura słownika .......... 20
 • 1.4. Klasyfikacja semantyczna leksyki .......... 27
 • 1.5. Krytyka podejścia leksykograficznego .......... 32
 • ROZDZIAŁ II. TURKIJSKI ZASOB LEKSYKALNY W SŁOWNIKU P.S. PALLASA .......... 35
 • 2.1. Słownik P.S. Pallasa na tle tradycji leksykograficznej XV–XVIII w. .......... 35
 • 2.2. Materiał języków turkijskich odnotowany w słowniku P.S. Pallasa .......... 38
 • 2.3. Materiał języków turkijskich w słowniku P.S. Pallasa na tle późniejszych ujęć klasyfikacyjnych .......... 42
 • ROZDZIAŁ III. NARODY TURKIJSKIE NA TERYTORIUM ROSJI .......... 47
 • 3.1. Tatarzy .......... 48
 • 3.2. Chakasi .......... 51
 • 3.3. Szorowie .......... 52
 • 3.4. Baszkirzy .......... 53
 • 3.5. Nogajowie .......... 54
 • 3.6. Tofałarzy .......... 55
 • 3.7. Teleuci .......... 56
 • 3.8. Kirgizi .......... 57
 • 3.9. Turkmeni .......... 57
 • 3.10. Jakuci .......... 58
 • 3.11. Czuwasze .......... 59
 • ROZDZIAŁ IV. ANALIZA TURKIJSKIEGO MATERIAŁU LEKSYKALNEGO REPREZENTUJĄCEGO PODGRUPĘ JĘZYKOW KIPCZACKICH .......... 61
 • 4.1. Analiza ilościowa materiału empirycznego .......... 62
 • 4.2. Analiza semantyczna materiału reprezentującego podgrupę języków kipczackich .......... 64
 • 4.3. Analiza gramatyczna materiału reprezentującego podgrupę języków kipczackich .......... 123
 • 4.4. Podsumowanie analizy materiału. Cechy charakterystyczne języków kipczackich .......... 139

Author Biography

Izabela Kozera-Sławomirska, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa, adiunkt w Zakładzie Językoznawstwa Rosyjskiego w Instytucie Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Absolwentka filologii rosyjskiej UJ, kulturoznawstwa UJ (spec. lingwistyka) oraz filologii orientalnej UJ (spec. turkologia). Stypendystka Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2014/2015) i stażystka Państwowego Instytutu Języka Rosyjskiego im. A.S. Puszkina w Moskwie (2009). Autorka monografii Semantika i pragmatika vtorichnoĭ imperfektivatsii v sovremennom russkom iazyke na osnovanii korpusnogo analiza oraz ponad 20 artykułów naukowych w czasopismach punktowanych, monografiach wieloautorskich i zbiorach pokonferencyjnych.

Published

August 16, 2022

Details about the available publication format: PDF (The lowest price over the last 30 days: 23 PLN)

PDF (The lowest price over the last 30 days: 23 PLN)

ISBN-13 (15)

978-83-8138-699-9

Details about the available publication format: Paperback

Paperback

ISBN-13 (15)

978-83-8138-698-2