Niewiasty z pastorałami : portrety ksień klasztoru benedyktynek ormiańskich we Lwowie: historia, konteksty, konserwacja

Authors

Andrzej A. Zięba (ed)
Uniwersytet Jagielloński, Kraków
https://orcid.org/0000-0003-4922-6249

Keywords:

Polish Armenians, Armenian-Catholic Church

Synopsis

WOMEN WITH CROSIERS: PORTRAITS OF THE ABBESSES OF THE ARMENIAN BENEDICTINE MONASTERY IN LWÓW/LVIV: HISTORY, CONTEXTS, CONSERVATION

There are two reasons why the history of the Armenian nunnery in Lwów in the Kingdom of Poland (now Lviv in Ukraine) are special. The first is the uniqueness of the forms of Armenian female monasticism, the second is the traditional role of women according to Armenian customs. Among Polish Armenians, in Kamieniec Podolski (Kamianets- Podilskyi), Jazłowiec (Yazlovets), and Lwów (Lviv), the idea of community organized by women was not easy to reconcile with the principle of male domination in family life, which was in force among Armenian immigrants to an incomparably higher degree than it was in Polish society. The first Armenian nuns in Poland were therefore completely subordinate to the authority of the elders of an ethnic commune, who even usurped the right to consent to the accession of new candidates. Even deaconesses—which the Armenian Church, unlike other Churches, retained from the times of early Christianity—did not gain an exceptional position (only two Armenian deaconesses are known from the territory of the Kingdom of Poland, both from the end of the 17th century).

Chapters

  • TABLE OF CONTENTS
  • Słowo wstępne .......... 7
    Marcin Łukasz Majewski, Joanna Sławińska, Marek Stasiowski, Tomasz Krzyżowski, Jolanta Pollesch, Andrzej A. Zięba, Monika Agopsowicz, Maria Ohanowicz-Tarasiuk
  • Biogramy założycielki i ksień benedyktynek ormiańskich we Lwowie .......... 11
    Andrzej A. Zięba

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

Andrzej A. Zięba, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Historyk, wykładowca w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Jagiellońskiego, dyrektor Ośrodka Badań nad Kulturą Ormiańską w Polsce, zastępca przewodniczącego Komisji Wschodnioeuropejskiej Polskiej Akademii Umiejętności; autor prac z zakresu dziejów etnicznych Europy Środkowej, w tym Ormian polskich, zwłaszcza w XIX i XX wieku; współkieruje serią Biblioteka „Lehahayer”.

Maria Ohanowicz-Tarasiuk, prezes Fundacji Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich

Artysta plastyk, od lipca 2019 pełni funkcję prezesa Fundacji Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich, prowadzi projekty związane z bieżącą działalnością fundacji oraz konserwatorskie.

Joanna Sławińska, Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego; Collegium Maius

Historyk sztuki, pracownik Działu Zbiorów Muzealnych w Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Maius (opiekun kolekcji tkanin).

Tomasz Krzyżowski, Ośrodek Badań nad Kulturą Ormiańską w Polsce Polska Akademia Umiejętności

Historyk, pracownik naukowy Ośrodka Badań nad Kulturą Ormiańską w Polsce (Polska Akademia Umiejętności w Krakowie), specjalizuje się w kościelnych dziejach Ormian polskich w XIX i XX wieku oraz historii Kościoła rzymskokatolickiego w Galicji; autor prac z tego zakresu i wydawca źródeł historycznych.

Monika Agopsowicz, Fundacja Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich

Badaczka dziejów O rmian polskich, autorka i redaktorka publikacji i wystaw z tej dziedziny; uczestniczka projektu NPRH pt. Pomniki dziejowe Ormian polskich; członkini Rady Fundacji Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich w Warszawie (gdzie prowadzi projekty archiwalne i muzealne) oraz Rady Ośrodka Badań nad Kulturą Ormiańską w Polsce.

Marcin Łukasz Majewski, Ośrodek Badań nad Kulturą Ormiańską w Polsce Polska Akademia Umiejętności

Historyk, pracownik naukowy Ośrodka Badań Kultury Ormiańskiej w Polsce (Polska Akademia Umiejętności w Krakowie); zajmuje się dziejami etniczności, historią polskich Ormian, miast (zwłaszcza Piotrkowa Trybunalskiego, Zamościa i Lublina), rzemiosła i handlu w dawnej Polsce (XVI–XVIII wiek); autor prac z tych zakresów i wydawca źródeł historycznych.

Marek Stasiowski, Wiedeń

Historyk, absolwent Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Wiedeńskiego (praca doktorska: Die Polen und das I. Vatikanische Konzil, Wien 2003), autor prac z historii Kościoła w Galicji, współpracownik Instytutu Historii Kościoła na tymże uniwersytecie (projekty: Słownik biograficzno-bibliograficzny biskupów w Cesarstwie Austriackim (1804–1918) i Słownik księży studentów „Frantineum” (1804–1918), redaktor odpowiedzialny za Galicję).

Jolanta Pollesch, Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego; Collegium Maius

Dyplomowany konserwator dzieł sztuki, główny konserwator Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie nadzoruje i prowadzi prace związane z konserwacją architektury, wnętrz i obiektów; pomysłodawca i realizator (wspólnie z pracownikami Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie) popularyzacji technik i technologii dzieł sztuki oraz badań obiektów i ich konserwacji (nagrody urzędu marszałkowskiego Małopolski); uczestniczy w wielu projektach polskich i międzynarodowych, dotyczących między innymi: technologii portretów profesorów i uczonych w zbiorach UJ (XVI–XVIII wiek), konserwacji zbioru gotyckich witraży, opracowania i konserwacji XIX-wiecznych odlewów gipsowych Karola Lanckorońskiego, rozpoznania technik i konserwacji prewencyjnej negatywów (XIX i XX wiek) ze zbiorów muzeum; ponadto uczestniczy w pracach konserwatorskich negatywów Ignacego Kriegera w Muzeum Krakowa oraz księgozbioru Biblioteki Ojców Franciszkanów w Krakowie; współautor wystaw Muzeum UJ.

Published

October 16, 2022 — Updated on November 7, 2023

Versions