Poles in Aid: Polskie organizacje pozarządowe w pomocy rozwojowej a dyplomacja publiczna

Authors

Katarzyna Zalas-Kamińska
University of Wrocław, Poland
https://orcid.org/0000-0003-2605-1036

Keywords:

NGOs, development aid, 2004-2012, Poland, smart democratic changes, soft power

Synopsis

POLES IN AID: POLISH NGOS IN DEVELOPMENT AID AND PUBLIC DIPLOMACY

This book identifies how Polish development aid, and in particular its elements implemented in cooperation with NGOs between 2004 and 2012, has begun to reflect the assumptions of Polish public diplomacy. The author indicates that the issues related to the promotion of democracy and the transfer of know-how in the field of successful transformation – realized with the participation of non-governmental sector – were common for both development aid and public diplomacy. This corresponded to the forming concept of building the image of Poland as a country of smart democratic changes. What is more, it identified the potential of the NGOs power, especially soft power, which – when skillfully used – could become a component of the Polish democratization agenda after 2012.

Chapters

 • TABLE OF CONTENTS
 • Wstęp .......... 11
 • ROZDZIAŁ 1. Pomoc rozwojowa a dyplomacja publiczna .......... 31
 • ROZDZIAŁ 2. Polska pomoc rozwojowa a kształtowanie się dyplomacji publicznej w Polsce .......... 73
 • ROZDZIAŁ 3. Projekty organizacji pozarządowych w polskiej pomocy rozwojowej a dyplomacja publiczna .......... 135
 • ROZDZIAŁ 4. NGOs w pomocy rozwojowej a wewnętrzny wymiar dyplomacji publicznej .......... 201
 • ROZDZIAŁ 5. Polska pomoc rozwojowa jako nisza dyplomacji publicznej Polski a inteligentna siła Polski .......... 231
 • ROZDZIAŁ 6. Agenda demokratyzacyjna – realna perspektywa polskiej specjalności po 2012 r.? .......... 253
 • Zakończenie .......... 267
 • Bibliografia .......... 273
 • Wykaz rysunków .......... 290
 • Wykaz tabel .......... 290
 • Wykaz wykresów .......... 292
 • Wykaz najważniejszych skrótów .......... 292
 • Indeks .......... 295

Author Biography

Katarzyna Zalas-Kamińska, University of Wrocław, Poland

dr nauk społecznych w dyscyplinie nauk o polityce, adiunkt w Zakładzie Badań nad Konfliktami i Przemocą Polityczną Instytutu Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Zainteresowania naukowo-dydaktyczne: polska współpraca rozwojowa, w tym szczególnie realizowana wspólnie z organizacjami pozarządowymi; dyplomacja publiczna Polski; teoria i praktyka negocjacji międzynarodowych.

Published

December 16, 2019

Details about the available publication format: PDF (The lowest price over the last 30 days: 28,50 PLN)

PDF (The lowest price over the last 30 days: 28,50 PLN)

ISBN-13 (15)

978-83-8138-111-6