Fontes historiae examinare: Studia ofiarowane Profesorowi Rościsławowi Żerelikowi w sześćdziesięciopięciolecie urodzin

Authors

Lucyna Harc (ed)
Uniwersytet Wrocławski
https://orcid.org/0000-0003-0839-6954
Filip Wolański (ed)
Uniwersytet Wrocławski

Summary

Niniejsza książka stanowi zbiór studiów poświęconych profesorowi Rościsławowi Żerelikowi. Nawiązuje do znakomitej tradycji, obecnej w polskiej historiografii od XIX wieku, przygotowywania ksiąg pamiątkowych – zawierających prace ofiarowane przez uczniów, współpracowników i kolegów – dla uczczenia rocznicy urodzin czy jubileuszu pracy naukowej wybitnych badaczy. Profesor Rościsław Żerelik, znakomity historyk i archiwista wrocławski, jest osobą, która bezdyskusyjnie zasłużyła sobie na taką formę uhonorowania przez swoich kolegów. Otrzymaliśmy dzięki temu publikację będącą zbiorem mistrzowskich miniatur sporządzonych przez historyków z całej niemal Polski, które tematyką nawiązują do prac profesora.

Na książkę złożyło się dziewiętnaście studiów. Redaktorzy podzielili je na cztery części, które zostały poświęcone dziejom Śląska i Polski w średniowieczu, naukom pomocniczymi historii, refleksji źródłoznawczej, wreszcie losom Ukrainy i Ukraińców. Wszystkie studia łączą się z polami badawczymi eksploatowanymi przez Jubilata.

Chapters

Downloads

Download data is not yet available.
Cover for Fontes historiae examinare: Studia ofiarowane Profesorowi Rościsławowi Żerelikowi w sześćdziesięciopięciolecie urodzin
Published
September 22, 2021

Details about the available publication format: PDF

PDF
ISBN-13 (15)
978-83-8138-652-4

Details about the available publication format: Hardback

Hardback
ISBN-13 (15)
978-83-8138-651-7