Biblioteki pedagogiczne lokalnie – małe ojczyzny, duże perspektywy

Authors

Marta Ślusarek (ed)
Beata Janik (ed)
Wanda Bukowczan (ed)

Keywords:

bibliotekj pedagogiczne, biblioteki w Polsce

Synopsis

Głównym zadaniem bibliotek jest dbałość o dziedzictwo kulturowe, o przechowywanie i upowszechnianie myśli ludzkiej. Bibliotekarze są ambasadorami kultury i historii w regionie – w szczególny sposób powinni dbać o promocję małej ojczyzny, na terenie której działają. Mała ojczyzna poprzez swoją wartość i unikatowy charakter ma ogromny wpływ na poczucie tożsamości i świadomości społeczeństwa lokalnego, wzmacnia potencjał więzi rodzinnych i sąsiedzkich, kształtuje społeczną odpowiedzialność, zrozumienie i wzajemny szacunek. Małe ojczyzny uczą, jak żyć w wielkiej ojczyźnie, krzewią idee współpracy i współdziałania, budują poczucie wspólnoty.
Podczas otwarcia V Nowego Ogólnopolskiego Forum Bibliotek Pedagogicznych Anna Piotrowska, dyrektor Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Krakowie, zauważyła, że spotkanie ma charakter symboliczny i zostało w pewnym sensie „wyreżyserowane” przez los, który sprawił, że zarówno prelegenci, jak i uczestnicy pozostali w swoich małych ojczyznach. Pandemia COVID-19 spowodowała, że nie można było spotkać się jak co roku w Krakowie, a konferencja zorganizowana została w formie zdalnej na platformie Cisco Webex Meetings.
Mimo zmiany formuły wydarzenia, Forum pokazało, że biblioteki pedagogiczne pełnią znaczącą rolę w propagowaniu kultury i historii swojego regionu, w budowaniu lokalnych więzi i kształtowaniu wśród mieszkańców poczucia własnej wartości, w ukazywaniu walorów i perspektyw rozwoju swoich małych ojczyzn. Konferencja była okazją do podzielenia się pomysłami i doświadczeniami w zakresie edukacji regionalnej, prowadzonej w różnorodny i twórczy sposób przez biblioteki w całej Polsce.
Niniejszy tom, wydany w serii Nowe Ogólnopolskie Forum Bibliotek Pedagogicznych, jest pokłosiem wydarzenia, które odbyło się w dniach 7-8 czerwca 2021 roku.

(Ze Wstępu)

Chapters

 • TABLE OF CONTENTS
 • Wstęp .......... 7
  Marta Ślusarek, Beata Janik, Wanda Bukowczan
 • Regionalizm jako nieredukowalny aspekt działalności bibliotecznej – na przykładzie poczynań Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu .......... 13
  Dagmara Kawoń-Noga
 • Małe ojczyzny a lokalne dziedzictwo językowe .......... 27
  Artur Czesak, Donata Ochmann
 • Profile bibliotek publicznych w serwisie Facebook jako źródło informacji o wydarzeniach lokalnych – komunikat z badań pilotażowych .......... 39
  Magdalena Wójcik
 • Zagadnienia regionalizmu w działalności bibliograficznej Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu .......... 47
  Iwona Kowalska, Anna Zacłona
 • Idea regionalnych izb pamięci w bibliotekach polskich na przykładzie Pracowni Artystycznej Władysława Kościelniaka w Książnicy Pedagogicznej im. A. Parczewskiego w Kaliszu .......... 57
  Bogumiła Celer
 • Biblioteka pedagogiczna jako instytucja kulturotwórcza w regionie na przykładzie Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bielsku-Białej i Filii w Cieszynie .......... 67
  Jadwiga Picha, Halina Szpak
 • Lasowiackie serce Biblioteki Pedagogicznej w Tarnobrzegu. Działalność na rzecz edukacji regionalno-historycznej .......... 81
  Marta Król
 • Projekt edukacyjny i wystawa Marian Rejewski – bydgoszczanin, matematyk, kryptolog, czyli jak promować bibliotekę, wykorzystując wizerunek patrona placówki .......... 89
  Ewa Pronobis-Sosnowska
 • Świat jako ziemia obiecana. Lokalne wspólnoty jako miejsca wzajemnego gospodarowania ziemią w ujęciu Józefa Tischnera .......... 101
  Magdalena Kozak
 • Konferencje z cyklu Człowiek potrzebuje korzeni i skrzydeł jako forma popularyzacji wiedzy o regionie .......... 115
  Anna Marcol
 • Działania, współpraca, integracja – edukacja varsavianistyczna w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej im. KEN w Warszawie .......... 131
  Lilla Kołodziejczyk
 • Mała ojczyzna – budowanie i rozwijanie wspólnoty na przykładzie działań Biblioteki Pedagogicznej im. H. Radlińskiej w Siedlcach Filii w Mińsku Mazowieckim .......... 139
  Anna Popławska
 • Działania Publicznej Biblioteki Pedagogicznej Książnicy Pedagogicznej im. A. Parczewskiego w Kaliszu na rzecz promowania kultury regionalnej .......... 149
  Róża Pomiecińska, Aldona Zimna
 • Kolorowy świat według Fridy Kahlo. Projekt regrantingowy Bardzo Młoda Kultura. Przykład dobrej praktyki budowania wspólnoty lokalnej .......... 163
  Maja Wilczewska
 • W bibliotece wciąż się dzieje… Współpraca instytucji oświatowych i kulturalnych w regionie na przykładzie Biblioteki Pedagogicznej w Sieradzu Filii w Wieruszowie .......... 173
  Elżbieta Żłobińska
 • Biblioteka pedagogiczna ambasadorem lokalnej twórczości .......... 185
  Halina Świtlicka
Slusarek-Biblioteki-Pedagogiczne-lokalnie

Downloads

Published

September 30, 2022