Cyberbezpieczeństwo w Polsce : od dyskursów do polityk publicznych

Authors

Robert Siudak
Uniwersytet Jagielloński
https://orcid.org/0000-0001-7902-6163

Keywords:

cyberbezpieczeństwo, dyskurs, sekurytyzacja

Synopsis

The dissertation focuses on the social construction of dangers resulting from increasing dependence on the continuous functioning of information and communication technologies. The author’s aim is to analyze the social processes of constructing cybersecurity issues in the Polish public debate between 2017 and 2021. This is carried out by identifying the main cybersecurity discourses in Poland. The results suggest that threats related to the functioning of information and communication technologies were perceived through the prism of five types of cybersecurity discourse: technological, civic, international, economic and discourse on national security. The most widespread and influential types of discourse, also in terms of shaping public policies, turned out to be technological and national security discourses.

Chapters

 • TABLE OF CONTENTS
 • Wykaz skrótów .......... 8
 • Wstęp .......... 13
 • 1. ZAŁOŻENIA TEORETYCZNE .......... 23
 • 1.1. Pojęcie dyskursu .......... 25
 • 1.2. Procesy społecznego konstruowania problematyki cyberbezpieczeństwa .......... 34
 • 2. TECHNOLOGIE INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNE A CYBERBEZPIECZEŃSTWO .......... 73
 • 2.1. Technologie informacyjno-komunikacyjne .......... 75
 • 2.2. Zagrożenia w cyberprzestrzeni .......... 86
 • 2.3. Ofensywne wykorzystanie TIK na arenie stosunków międzynarodowych .......... 113
 • 3. UWARUNKOWANIA ZEWNĘTRZNE DYSKURSÓW O CYBERBEZPIECZEŃSTWIE W POLSCE .......... 151
 • 3.1. Stany Zjednoczone .......... 152
 • 3.2. Unia Europejska .......... 178
 • 3.3. NATO .......... 202
 • 3.4. Organizacja Narodów Zjednoczonych oraz inne fora współpracy międzynarodowej .......... 209
 • 3.5. Izrael .......... 224
 • 4. UWARUNKOWANIA WEWNĘTRZNE DYSKURSÓW O CYBERBEZPIECZEŃSTWIE W POLSCE .......... 227
 • 4.1. Ramy prawne i regulacyjne .......... 227
 • 4.2. Główni interesariusze cyberbezpieczeństwa w Polsce .......... 245
 • 4.3. Dynamika zagrożeń i wyzwań – próba analizy .......... 254
 • 5. IMAGINARIUM CYBERBEZPIECZEŃSTWA .......... 267
 • 5.1. Cyberprzestrzeń .......... 267
 • 5.2. Cyberbezpieczeństwo .......... 276
 • 5.3. Metafory, symbole, obrazy .......... 284
 • 6. DYSKURSY O CYBERBEZPIECZEŃSTWIE .......... 303
 • 6.1. Dyskursy, ramy, procesy – synteza .......... 303
 • 6.2. Dyskurs technologiczny .......... 309
 • 6.3. Dyskurs bezpieczeństwa narodowego .......... 324
 • 6.4. Dyskurs obywatelski .......... 337
 • 6.5. Dyskurs stosunków międzynarodowych .......... 347
 • 6.6. Dyskurs gospodarczy .......... 352
 • 7. DYSKURSY O CYBERBEZPIECZEŃSTWIE A POLITYKI PUBLICZNE .......... 359
 • 7.1. 1996-2008: zabezpieczenie sieci wewnętrznych i regulacja prawnokarna .......... 359
 • 7.2. 2008-2015: tworzenie pierwszych polityk rządowych i regulacji sektorowych .......... 363
 • 7.3. 2015-2018: tworzenie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa .......... 368
 • 7.4. Po roku 2018: rozszerzanie polityk publicznych .......... 372
 • 7.5. Poszerzanie cyberbezpieczeństwa .......... 381

Downloads

Download data is not yet available.

Published

September 14, 2022

Details about the available publication format: (The lowest price over the last 30 days: 42 PLN)

(The lowest price over the last 30 days: 42 PLN)

ISBN-13 (15)

978-83-8138-710-1

Details about the available publication format: Paperback

Paperback

ISBN-13 (15)

978-83-8138-709-5