Oddziaływanie sądu konstytucyjnego na porządek prawny Austrii, Niemiec i Polski

Authors

Monika Florczak-Wątor
Uniwersytet Jagielloński, Kraków
https://orcid.org/0000-0002-4324-5652
Piotr Czarny
Uniwersytet Jagielloński, Kraków
https://orcid.org/0000-0002-4324-5652

Keywords:

porządek prawny, sąd konstytucyjny

Synopsis

Przedmiotem książki jest analiza oddziaływania orzecznictwa sądów konstytucyjnych na obowiązujący porządek prawny w wybranych państwach (Austria, Niemcy, Polska). Praca ta dotyczy zupełnie podstawowych problemów prawa konstytucyjnego, które są istotne w każdych warunkach ustrojowych. Jej zaletą jest to, że obejmuje sądy konstytucyjne orzekające w różnych warunkach politycznych i prawnych. Autorzy potrafili metodologicznie powiązać analizę orzecznictwa z rolą historyczną sądów i ich oddziaływaniem na porządek prawny. Jest to udana próba pokazania, jak bogata tematyka kryje się za „działalnością orzeczniczą” sądów, która i tak jest rozpatrywana w zakresie jednej (głównej) ich kompetencji do orzekania o zgodności prawa z konstytucją. Książka przekonuje do siebie metodą, starannością i precyzją wywodów Redaktorów i Autorów. Jestem przekonany, iż będzie ona mieć duże znaczenie dla nauki prawa w Polsce.

Z recenzji prof. Mirosława Granata

Chapters

 • TABLE OF CONTENTS
 • ROZDZIAŁ 1. RAMY PRAWNE FUNKCJONOWANIA SĄDU KONSTYTUCYJNEGO .......... 21
 • 1. Uwagi wprowadzające .......... 21
 • 2. Trybunał Konstytucyjny w Austrii .......... 22
 • 3. Federalny Trybunał Konstytucyjny w Niemczech .......... 39
 • 4. Trybunał Konstytucyjny w Polsce .......... 53
 • 5. Wnioski .......... 74
 • ROZDZIAŁ 2. PRAWO SĘDZIOWSKIE I KONCEPCJA ROZWIJANIA PRAWA – ZAŁOŻENIA DOKTRYNALNE I PRAKTYKA W NIEMCZECH .......... 79
 • 1. Uwagi wprowadzające .......... 79
 • 2. „Rozwijanie prawa” w ujęciu teoretycznoprawnym .......... 83
 • 3. Problem tzw. wykładni ustaw w zgodzie z konstytucją (w zgodzie z prawem ponad- i międzynarodowym) .......... 87
 • 4. Prawo sędziowskie – podejście dogmatycznoprawne .......... 88
 • 5. Prawo sędziowskie i proces jego kształtowania – podejście praktyczne .......... 92
 • 6. Specyfika „rozwijania prawa” przez sąd konstytucyjny .......... 96
 • 7. Podsumowanie .......... 101
 • ROZDZIAŁ 3. ODDZIAŁYWANIE SĄDU KONSTYTUCYJNEGO NA TREŚĆ NORM KONSTYTUCYJNYCH .......... 105
 • 1. Wstęp .......... 105
 • 2. Oddziaływanie austriackiego TK na treść norm konstytucyjnych .......... 106
 • 3. Oddziaływanie niemieckiego FTK na treść norm konstytucyjnych .......... 128
 • 4. Oddziaływanie polskiego TK na treść norm konstytucyjnych .......... 150
 • 5. Wnioski .......... 183
 • ROZDZIAŁ 4. ODDZIAŁYWANIE SĄDU KONSTYTUCYJNEGO NA TREŚĆ NORM USTAWOWYCH .......... 189
 • 1. Wstęp .......... 189
 • 2. Oddziaływanie austriackiego Trybunału Konstytucyjnego na kształt norm ustawowych .......... 190
 • 3. Oddziaływanie niemieckiego FTK na treść norm ustawowych .......... 207
 • 4. Oddziaływanie polskiego TK na treść norm ustawowych .......... 229
 • 5. Wnioski.......... 336
 • ROZDZIAŁ 5. STOSOWANIE PRAWA PRZEZ POLSKIE SĄDY W ZAKRESIE ZDETERMINOWANYM ORZECZNICTWEM TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO .......... 343
 • 1. Uwagi wprowadzające .......... 343
 • 2. Analiza wybranych orzeczeń sądowych będących reakcją na orzeczenia TK .......... 344
 • 3. Wnioski .......... 377

Published

September 9, 2019

Details about the available publication format: Hardback

Hardback

ISBN-13 (15)

978-83-8138-100-0