Tybet i Tunquim w pismach Fryderyka Szembeka

Authors

Renata Czekalska (ed)
Uniwersytet Jagielloński, Kraków
https://orcid.org/0000-0001-6595-4233
Agnieszka Kuczkiewicz-Fraś (ed)
Uniwersytet Jagielloński, Kraków
https://orcid.org/0000-0003-2990-9931

Keywords:

Fryderyk Szembek, Tybet, Tunquim

Synopsis

Przedstawiamy w tym opracowaniu dwa polskie siedemnastowieczne dzieła dotyczące dwóch różnych obszarów świata, jednak połączone kilkoma wspólnymi cechami. Obydwa są autorstwa jednego człowieka – krakowianina, ojca jezuity Fryderyka Szembeka (1575-1644), tłumacza i wydawcy pierwszych polskich publikacji o tematyce misyjnej. Obydwa powstały na podstawie relacji jezuickich misjonarzy poznających z autopsji nowe terytoria, ale zostały skomponowane przez autora, który miejsc w nich przedstawionych nigdy nie odwiedził. Obydwa stanowią pierwsze w języku polskim próby opisu odmiennych, nieznanych wzorców kulturowych metodą wyjaśniania nieznanego poprzez to, co znane i zrozumiałe (jednak często pojmowane nie przez wszystkich jednakowo, w zależności od poziomu wykształcenia czy sposobu podejścia, jak na przykład dogmaty wiary, symbole bądź zachowania symboliczne). Ponadto można także zwrócić uwagę na konstrukcyjną symetrię tytułów obu dzieł.

(ze Wstępu)

Chapters

  • TABLE OF CONTENTS
  • Fryderyka Szembeka Tybet... i Tunquim .......... IX
  • Fryderyk Szembek, Tybet. Wielkie państwo w Azji .......... 1
  • Fryderyk Szembek, Tunquim. Królestwo możne w Azji .......... 61
  • Nota bibliograficzna .......... 83

Downloads

Download data is not yet available.

Published

September 17, 2015